Jak by mohly být jedny z největších světových problémů - klimatická změna, zajišťování potravy a degradace půdy - vyřešeny najednou? Všichni jsme jistě zaznamenali nápad, který obletěl svět - sázení nových stromů. To má samozřejmě smysl; stromy pomáhají s odstraněním oxidu uhličitého ze vzduchu a redukují dopad klimatických změn. Jenže velkoplošné vysazování stromů s sebou nese i tzv. trade-off, kompromis. Tyto plochy nových lesů mohou být přímo v konfliktu se získáváním potravy, protože rostliny (stromy i plodiny) kompetují o půdu a prostor k růstu. Pokud by rychle rostoucí nepůvodní druhy exotických stromů nahradily původní druhy, mohlo by to také snížit biodiverzitu.

Vedoucí výzkumu, Pamela McElwee z Rutger-New Brunswick říká, že pokud chceme mít vliv na několik problémů naráz, musíme být chytřejší při volbě řešení. Musíme zvažovat, která poskytují více výhod a která z nich s sebou nesou i potencionální trade-offs. Tým vědců zjistil, že mnoho nám dobře známých pokusů o řešení nebo zmírnění klimatických změn a degradace půdy s sebou nese mnoho významných potencionálních kompromisů, například jako u zmíněných velkoplošných výsadeb stromů.

Studie zkoumala možné synergie mezi trade-offs, environmentálními a rozvojovými cíli. Byla založena na masivní literární rešerši, v podstatě se jedná o 1400 jednotlivých literárních recenzí. Vědci porovnali 40 možností řešení těchto problémů a porovnávali výhody a nevýhody s kategoriemi ekosystémových služeb. Některé z těchto možností, kterým se globálně nedostává příliš pozornosti, jsou ale velmi slibné - s menšími kompromisy 'něco za něco'. Těmito možnostmi jsou například: integrovaný systém hospodaření s vodou, snižování ztrát v zemědělství, lepší požární management, agrolesnictví či investice do managementu rizika katastrof. Naopak několik zásahů ukázalo značné negativní dopady na udržitelný rozvoj a ekosystémové služby: rostlinná paliva, energie na principu zachycení a uložení uhlíku, velkoplošné zalesňování nebo pojištění komerčních plodin.

Výsledky ukazují, že lepší pochopení těchto výhod a kompromisů různých politik může pomoci lidem s pravomocí rozhodovat, aby vybrali více efektivní nebo alespoň ty více benigní zásahy do přírody.

Zdroj: Rutgers Today, titulní obrázek: Dan Hamill