Čerstvě publikovaná zpráva Světového ekonomického fóra (k přečtení zde) upozorňuje, že se ve snaze o ekonomický růst a zlepšení společenských podmínek musíme zabývat i vlivem na klimatickou změnu. V grafickém znázornění nejpravděpodobnějších globálních rizik jsou všechna rizika v TOP 5 spojená s klimatem. Naopak hospodářská rizika se vytratila z první desítky. Autoři však upozorňují na spojitost mezi ekonomickou situací a klimatem, kdy mohou ekonomické problémy ztížit snahu o klimatická opatření.

Pozornost se nyní upírá především na klimatické problémy, které jsou značené zelenou barvou. Levý obrázek vybírá největší rizika na základě pravděpodobnosti, pravý na základě síly efektu (zdroj: World Economic Forum)

Toto je pět nejvýznamnějších globálních rizik na základě pravděpodobnosti a potenciálního vlivu:

  1. Extrémní klimatické jevy způsobující vysoké škody na majetku, infrastruktuře a životech
  2. Neschopnost vlád a firem zmírnit klimatickou změnu
  3. Významná ztráta biodiversity a kolaps ekosystémů
  4. Přírodní katastrofy typu zemětřesení, tsunami apod.
  5. Poškození životního prostředí člověkem (únik ropy, radioaktivní kontaminace apod.)

Zpráva také zmiňuje, že již report z roku 2010 varoval před tím, že pomalu rostoucí rizika mají mnohem dalekosáhlejší efekt než krátkodobější rizika typu finanční krize. Klima bylo již v té době zmíněno jako jedna z těchto pomaleji rostoucích hrozeb. Pozitivní se může zdát závěr zprávy zmiňující, že generace narozené po roku 1980 jsou výrazně citlivější na klimatická rizika a uvědomují si nutnost řešit současnou situaci.

Zpráva se zabírá i zodpovědností jednotlivých účastníků hospodářského dění a kroky vedoucími k řešení situace. Zmiňuje především nutnost větší participace soukromých firem, které si musí uvědomit svůj vliv na životní prostředí.

zdroj: World Economic Forum

#klima #ekologie #ekonomika