Zajímavý výzkum ukazuje, jak umožnit nevidomým lidem "vidět" různá slova. Jedná se o náhradu zraku, která by mohla v budoucnu vrátit zrak řadě zrakově postižených. Článek byl publikován v časopise Cell.

Implantát funguje tak, že přeskočí postižené oči a informaci o objektu či textu pošle přímo do elektrod umístěných v mozku. Jedná se o komplexní sekvence elektrických stimulů, které mozek zaznamená.

"Ve chvíli, kdy jsme použili elektrickou stimulaci pro dynamické vyslání tvaru písmem přímo v pacientově mozku, dokázal díky tomu "vidět" tato písmena a správně je pojmenovat," říká ve svém prohlášení autor studie Daniel Yoshor.

Pacienti popisují vjem jako svítící body nebo linky ze kterých jsou písmena formována. Od předchozích variant se zařízení liší tím, že chápe každou elektrodu jako pixel. Yoshor také doufá, že postupem času by mohla tato protéza pomoct identifikovat nevidomým jednotlivé členy rodiny a kamarády.

Zatím se jedná o poměrně časná stadia výzkumu, nicméně tento způsob zobrazování berou vědci jako velmi slibný. Celá oblast mozku, která je spojená se zrakem disponuje 500 miliony neuronů. Dostupné zařízení zatím stimuluje jen malou část. Dalším krokem bude vytvořit drobné pláty poseté elektrody, které umožní komplexnější vidění.

Zdroj: https://www.cell.com/
Foto: Unsplash