O to, do jaké míry snižují elektrická vozidla emise CO2 se vedou neustálé debaty. V našem minulém článku na CZECHSIGHT jsme Vás například informovali, že právě ekologičnost elektromobilů se odvíjí například od zdrojů, ze kterých pochází elektřina používaná k jejich pohonu nebo kde byla vyrobena baterie.

Nová studie odhaluje, že když jsou elektrická vozidla poháněna elektřinou pocházející z obnovitelné energie a jejich využití je podpořeno strategickými nástroji, mohou pomoci v boji proti změně klimatu. Takové jsou závěry z práce týmu profesora Runsena Zhanga, která byla publikovaná v prestižním časopise Environmental Research Letter.

Výzkumná práce je založena na dlouhodobých projekcí možného vývoje. Vědci proto spojili ekonomické a dopravní modely z dat pocházející ze 17 regionů po celém světě. To posloužilo jako vstupní data pro vytvoření šesti možných scénářů budoucího vývoje dopravy do roku 2100.

Ve scénáři, kdy by země vyráběly pouze elektrická vozidla (včetně osobních automobilů, skútrů a motocyklů, autobusů a malých nákladních vozidel) a spolu s tím zavedly ucelenou strategii poplatků na emise CO2, tzv. uhlíková daň, dosáhl by globální průměrný nárůst teploty vrcholu v roce 2090 na 1,82 °C. V roce 2100 by se následně tato hodnota ustálila na 1,8 °C.

Jelikož mnoho vlád plánuje do roku 2050 vyřazovat benzínová a dieselová vozidla, studie poskytuje cenné informace ohledně budoucího navržení strategií, které cílí na zmírňování změny klimatu. Profesor Zhang totiž tvrdí, že samostatná podpora elektrických vozidel s cílem snížit tempo globálních změn nestačí a je proto nutné ji podpořit i dalšími nástroji a využít jejich synergický efekt.

Studie dále odhalila, že například uhlíková daň je významnější při snižování emisí než vysoká preference pro využívání obnovitelných zdrojů energie. Vysoká preference pro obnovitelné zdroje energie, jako je větrná a solární energie, totiž stále umožňovala celkový růst v energetickém sektoru a je důležitou strategií ke snížení emisí uhlíku a udržení ekonomické stability nebo růstu.

Závěrem Zhang poznamenává, že velká část uhlíkové stopy elektrických vozidel je generována v továrně ještě předtím, než se auta dostanou na silnici. Uhlíková daň spolu s postupným přechodem na obnovitelné zdroje energie má tak potenciál tuto uhlíkovou stopu zmenšit. Do budoucna se vědecký tým plánuje zaměřit na výzkum dynamiky dobíjení elektrických vozidel, které v této práci nebyla zohledněna.

Zdroj: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab6658

Foto:Vlad Tchompalov, Unsplash