Projekt aplikace podporovaný UITP a EIT Urban Mobility si klade za cíl měřit a řídit obsazenost veřejné dopravy prostřednictvím dotazníků, které se pasažérům budou objevovat v aplikaci.

Mezinárodní asociace pro veřejnou dopravu (UITP) oznámila svou účast na novém projektu EU, který je podporován EIT Urban Mobility. Cílem projektu je vyvinout mobilní aplikaci, která pomůže snížit šíření COVID-19 tím, že bude monitorovat a ovlivňovat obsazenost spojů ve veřejné dopravě a na veřejných prostranstvích.

Vzhledem k tomu, že COVID-19 stále ovlivňuje fungování dnešní společnosti, UITP uvedla, že je odhodlána prosazovat pozitivní důvody využívání veřejné dopravy a zdůrazňovat, jak je tato základní služba potřebná více než kdy jindy.

Mobilní aplikace CO-APS, na jejímž vývoji se podílí osm rozdílných partnerů, prý k tomuto úsilí přispěje. Cílem je poskytnout cestujícím více možností a informací ohledně cestování veřejnou dopravou.

„CO-APS je dobrým příkladem toho, čeho chceme dosáhnout pomocí projektu COVID-19 CALL: řešit výzvy městské mobility vyvolané pandemií, jako je zajištění bezpečnosti při používání veřejné dopravy,“ řekl Daniel Serra, ředitel Innovation Hub South, EIT Urban Mobility.

CO-APS si klade za cíl vytvořit úplný obraz situace ve veřejné dopravě nebo na veřejných prostranstvích v reálném čase. Toho bude dosáhnuto na základě shromažďování data z ověřování jízdenek, kamer, senzorů obsazenosti a dalších, aby vyhodnotila obsazenost v konkrétní stanici, vozidle nebo oblasti.

Prostřednictvím výzev a “her” v aplikaci bude CO-APS cestovatelům klást otázky o tom, jak je stanice obsazena nebo kolik lidí nosí masky. Cestující mohou prostřednictvím své účasti získat slevy na jízdné a jiné další služby.

Podobný projekt je v současné době testován v brazilském městě Curitiba.

"Musíme využít současné příležitosti a nadále se zasazovat o to, aby náš sektor poskytoval cestujícím co nejlepší a nejbezpečnější prostředí během výskytu COVID-19 a dále. Veřejná doprava musí být srdcem měst. Je proto důležité se zajímat o to, jak bude její fungování vypadat v postpandemické době. Iniciativa CO-APS k tomuto úsilí významně přispívá,“ uvedl Umberto Guido, senior ředitel znalostí a inovací, UITP.

CO-APS bude testován ve čtyřech pilotních městech v Evropě: Istanbul, Sofie, Barcelona a Karditsa.

Více o COVID-19 a dopravě naleznete na CZECHSIGHT v:

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/106781/eu-funded-app-aims-to-reduce-spread-of-covid-19-on-public-transport/

Foto: Davyn Ben, Unsplash