V době blížícího se rozhodování o novém dlouhodobém evropském rozpočtu na roky 2021 – 2027 Evropská komise představila plán financování přechodu ke klimatické neutralitě a udržitelnému hospodářství. Podle představeného návrhu bude do roku 2030 na tuto transformaci v Evropské unii investován přibližně bilión eur, přičemž tato částka je kombinace veřejných a soukromých investic. Tato částka by v příštím desetiletí měla být použita na financování konkrétních projektů navržených členskými státy a jejich regiony, ale i místními samosprávami a soukromými investory. Hlavním cílem těchto investic je pak dekarbonizace evropské ekonomiky a přechod k dlouhodobě udržitelnému hospodářství.

Kde Evropská komise na tuto transformaci vezme peníze?

Zmíněný bilión eur je kombinace veřejně a soukromě investovaných peněz. Zhruba polovinu částky, tedy 500 miliard eur, plánuje Evropská komise pokrýt z rozpočtu EU; tyto výdaje by činily zhruba 25 % celkového rozpočtu EU. Pro srovnání, v letech 2014 – 2020 činily výdaje spojené se změnou klimatu 20 % evropského rozpočtu, na příští období 2021 – 2027 tedy jde o zvýšení o 5 procentních bodů. Tyto investice by měly vyvolat přísun dalších 114 miliard eur z národních rozpočtů. Dalších 25 miliard eur Evropská unie získá prodejem emisních povolenek. Zbylá částka pak bude zajištěna systémem InvestEU.

InvestEU je investiční plán Evropské unie na příští desetiletí, jehož cílem je podporovat soukromé investice. V praxi to znamená, že EU do vybraných projektů investuje část nákladů a tím se stane garantem, který přitáhne další investory, ať už veřejné (místní samosprávy) nebo soukromé. Garance rozpočtem EU pak soukromým investorům umožní investovat i do více rizikových projektů. Od toho, že se na projektech budou finančně účastnit i soukromí investoři, si současně EU slibuje, že dojde k efektivnějšímu využití evropských dotací.

Zdroje financování transformace evropského hospodářství. Zdroj: Evropská komise

Mechanismus spravedlivé transformace

Součást finančního plánu, která je pro Českou republiku důležitá, je tzv. mechanismus spravedlivé transformace (Just Transition Mechanism), což je mechanismus, který umožní přísun peněz do regionů, které budou transformací nejvíce zasažené. Součástí plánu jsou přímé dotace z tzv. fondu spravedlivé transformace (Just Transition Fund), ale i mechanismy jak do daných regionů přivést soukromé investice.

Celkem mechanismus spravedlivé transformace umožní do roku 2030 investovat do těchto regionů až 100 miliard eur, které budou využity mimo jiné na rekvalifikace pracovníků uhelného průmyslu, rozvoj čistých zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti, ale i povzbuzení místní ekonomiky a vytváření nových pracovních míst. Kromě dotací mají obcím v dotčených regionech pomoci i výhodně nastavené půjčky od Evropské investiční banky na projekty jako např. stavby čistých obecních tepláren, rekonstrukce dopravní a energetické infrastruktury či zateplení veřejných budov.

Mechanismus spravedlivé transformace ale není pouze o finanční pomoci – jeho součástí je také příslib technické pomoci a pomoci s organizací a plánováním této transformace. Měl by také usnadnit sdílení informací a užitečných rad mezi dotčenými regiony.

Co od těchto investic Evropská komise očekává?

Jak již bylo zmíněno, hlavním cílem investic je dosažení klimatické neutrality a udržitelného hospodářství do roku 2050 a dostatečně rychlé snižování emisí skleníkových plynů tak, aby tento trend byl kompatibilní s udržením globálního oteplení pod 1,5 °C.

Evropská komise však tuto transformaci nevidí jako nutný výdaj, ale jako investici do evropské ekonomiky a příležitost, jak získat přední místo mezi světovými velmocemi. Ve světě, který postupně bude přecházet k čistým zdrojům energie a udržitelnému hospodářství, bude technický i vědomostní náskok Evropské unie obrovským přínosem pro evropskou ekonomiku. Umožní to evropskému průmyslu exportovat čisté technologie do světa, zlepší to evropskou konkurenceschopnost a upevní to roli EU jako světové velmoci. Díky investicím do vědy a výzkumu současně dojde k rozvoji nových technologií, modernizaci průmyslu a vytvoření nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Evropská komise odhaduje, že růst evropské ekonomiky se nezpomalí kvůli investicím do klimatické neutrality; naopak že díky návratnosti investic do roku 2050 může dojít ke zvýšení evropského HDP až o 2 % oproti teoretickému stavu, kdy by k investicím nedošlo. To nevypadá jako velký rozdíl, ale protože to současně v sobě nese odklon od fosilních paliv, znamená to také značné zlepšení zdraví Evropanů a úspory v systémech zdravotní péče. Díky tomu, že bude první velký světový blok směřující ke klimatické neutralitě, pak EU bude mít mnohem silnější vyjednávací pozici k ostatním zemím, které bude moci také vést ke klimatické neutralitě a udržitelnosti.

Detailní popis a vysvětlení finančního plánu je k dispozici zde.

Více informací o plánech EU jak dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 naleznete na tomto odkaze, popř. zde je k dispozici brožura v češtině.