Ze své pozice na oběžné dráze, asi 700 km nad zemským povrchem, bude satelit pozorovat vzdálené hvězdy, v jejichž okolí byly již dříve objeveny planety. Satelit bude tato tělesa zkoumat, právě když budou procházet před jednou z hvězd. V tuto chvíli budou v ideální poloze na pozorování kvůli kontrastu s jasnou září hvězdy.

Ovšem smyslem není objevovat nové objekty. Naopak, vědci už o mnohých z pozorovaných planet vědí, cílem bude zjistit jejich přesné charakteristiky. Projekt je zaměřen na velké planety, které jsou převážně větší než Země. Kromě velikosti se bude také zkoumat jejich teplota a hustota.

Vědci se tedy planety především snaží charakterizovat a určit, zda se jedná o planety plynného charakteru, jako je Saturn nebo Jupiter, nebo o planety podobné Zemi. Podle těchto kritérií se dá posoudit, zda by daná planeta byla teoreticky obyvatelná člověkem.

Mise má trvat přibližně tři a půl roku, během této doby má být zkoumáno až 300 objektů. Na nové poznatky později naváže James Webb Space Telescope, chystaný k provozu v roce 2021. Ten se blíže zaměří na vybrané planety, které budou identifikovány jako hlavní cíle.