Svým hlasováním pro ambiciózní redukci emisí skleníkových plynů o minimálně 60 % oproti roku 1990 se Evropský parlament postavil za návrh svého výboru pro životní prostředí, který tento cíl odhlasoval již 10. září.  Jde o vyšší cíl, než je návrh na redukci emisí o alespoň 55 %, který 16. září představila Evropská komise. Z českých europoslanců podpořili 60% snížení emisí do roku 2030 europoslanci Peksa, Kolaja, Gregorová, Polčák a Zdechovský. Ostatní čeští europoslanci návrh nepodpořili.

Michaela Pixová, mluvčí Klimatické koalice, řekla: „Vyšší ambice Evropského parlamentu jsou zcela určitě krokem správným směrem a mnohem víc nás přibližují k plnění cílů Pařížské dohody, k jejichž dosažení by podle vědeckých závěrů bylo v tuto chvíli potřeba emise do roku 2030 snížit alespoň o 65 %.”

Dnes bude pokračovat hlasování o dalších pozměňovacích návrzích ke klimatickému zákonu a večer bude hlasování o rezoluci přijímající Klimatický zákon, včetně schválených pozměňovacích návrhů jako celek.

O finálním výsledku však rozhodne až Evropská rada, na tomto závazku se totiž budou muset jednomyslně shodnout všichni představitelé členských států EU. Premiér Babiš a ministr průmyslu Havlíček se již dříve nechali slyšet, že navrhovaný unijní cíl redukce emisí o 55 % nepodpoří, pravděpodobnost jejich podpory cíle 60 % je tak ještě nižší. Ostatní státy se však k navrhovanému cíli staví pozitivněji, konečný závazek tedy bude záviset na výsledku jednání Evropské rady, které se očekává v listopadu tohoto roku.

Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku k tomu řekla: „Evropský parlament dostál svému mandátu, se kterým byl loni zvolen, tedy hájit zájmy evropských občanů, kteří chtějí řešit klimatickou krizi co nejrychleji. Míč je nyní na straně členských států, kde lze ale očekávat největší neshody. Do konce roku by však měl být nový cíl znám a výsledek parlamentního hlasování nahrává tomu, že se konečný cíl bude pohybovat v rozmezí 55–60 %.”

Zdroj: Tisková zpráva Klimatické koalice

Úvodní obrázek: Diana Le Lardic, EP