Toto prohlášení bylo vydáno v reakci na zprávu OSN vydanou před dvěma dny. Tato zpráva shrnuje současné klimatické plány jednotlivých zemí světa a konstatuje, že i kdyby byly naplněny všechny cíle, které si jednotlivé země stanovily, planeta se do roku 2100 oteplí o 3,2 °C nad předindustriální hodnoty. To je více než dvojnásobek oteplení o 1,5 °C, které vědecká komunita doporučuje jako maximální, pokud chceme předejít nejhorším následkům změny klimatu. Zpráva dále konstatuje, že technologie umožňující přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství již existují, a podotýká, že ačkoliv 20 nejbohatších zemí na světě vypouští 78 % světových emisí, pouze 5 z těchto zemí má konkrétní plán dosažení klimatické neutrality.

Proto Evropský parlament při dnešním zasedání vydal prohlášení, ve kterém vyzývá Evropskou komisi k přijetí legislativy a rozpočtových opatření, které pomohou k omezení globálního oteplení na 1,5 °C. V tomto hlasování z přítomných poslanců 429 hlasovalo pro, 225 proti a 19 se zdrželo.

Mezi hlavní body tohoto prohlášení se řadí požadavek na snížení emisí skleníkových plynů v Evropě o 55 % do roku 2030 a dosažení klimaticky neutrálního hospodářství do roku 2050. Zároveň také jmenuje konkrétní nutné změny, jako zahrnutí mezinárodní letecké a lodní dopravy do emisí jednotlivých zemí, ukončení poskytování dotací uhelnému průmyslu a zdvojnásobení národních příspěvků do Zeleného klimatického fondu (Green climate fund), který umožní podniknout stejné kroky chudším světovým zemím.

Nyní je na Evropské komisi, která se skládá z premiérů jednotlivých zemí, aby podnikla požadované kroky a přijala ambicióznější klimatické plány. Závazek přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství je však dlouhodobě blokován premiéry Polska, Maďarska a České Republiky.

O závazcích plynoucích z Pařížské dohody se bude dále jednat na konferenci COP25, která začne 2. prosince v Madridu. Na tuto konferenci dorazí zástupci všech zemí světa a budou jednat o zavedení ambicióznějších klimatických plánů tak, aby byla naplněna podstata Pařížské dohody, a to omezení globálního oteplení na 1,5 °C.