Nedávná expedice na Mount Everest zaznamenala řadu rekordů, jako například pořízení skenů LIDAR, nebo instalaci meteorologických stanic v doposud nejvyšší nadmořské výšce. Série experimentů byla provedena pod záštitou expedice, tvořenou výzkumníky National Geographic Society a nepálské Tribhuvanské Univerzity.

V rámci expedice tým nainstaloval dvě plně automatizované meteorologické stanice ve výšce 8 430 a 7 945 m n. m., z nichž jsou obě od středy v provozu. Celkem pak členové expedice zřídili na Everestu pět meteorologických stanic a získali vzorek ledového jádra z výšky 8 020 m n. m. Led vzniká hromaděním sezónního sněhu a tak dochází, podobně jako u letokruhů stromů, ke každoročnímu vrstvení. Hlubší vrstvy jsou tak starší než svrchní a pomocí vrtů tak lze proniknout až k ledu starému stovky tisíc let. Výzkum ledového jádra pak může poskytnout například obraz o tehdejších klimatických situacích.

Pomocí LIDAR byl také pořízen doposud nejdetailnější sken základního tábora Mt Everest a ledovce Khumbu. To do budoucna pomůže při sledování jeho dlouhodobého vývoje.

Expedice si však nekladla pouze geografické cíle. Geologická část expedice například získala sedimenty ze zdejšího ledovcového jezera pro studium jeho změn v průběhu času. Úspěch slavila také biologická sekce, která zde vytvořila stanici pro monitorování biologické rozmanitosti a zaznamenala hmyz v doposud v nejvyšší nadmořské výšce na Zemi.

Everest se médiích v poslední době figuruje spíše z důvodů tragických nehod, které na jeho svazích vzhledem k jeho turistické atraktivitě v poslední době rostou. Tato expedice proto přináší na horu po čase trochu jiný pohled a otevírá tak do budoucna dveře řadě navazujícím výzkumům.