Počínaje 12. červnem budou potenciální dárci krve skrze Facebook informováni o nejbližších krevních centrech. V okamžiku, kdy uživatel na svém profilu uvede, že je aktivním, nebo potenciálním dárcem krve, blízká centra jim budou moci zasílat oznámení o preferenci určitých krevních skupin. Tato funkce má centrům pomoci řešit dlouhodobý nedostatek krve a krevní plazmy.

Přestože je používání aplikace Facebook globálně rozšířeno, upozornění na možnost darovat krev mohou uživatelé prozatím obdržet pouze v pěti amerických městech a to v Chicagu, New Yorku, San Franciscu, Baltimoru a Washingtonu. Zbytek musí počkat několik měsíců, než bude služba rozšířena.

Foto: Facebook

Sama o sobě není informace na profilu nijak zavazující – uživatelé pouze dostanou upozornění a je na nich, zda se s příslušnými centry spojí. Navíc jsou limitováni vstupními prohlídkami, které ověří, zda jsou krev způsobilí poskytovat.

Po celém světě je po krvi dlouhodobě vysoká poptávka. Přední národní institut Spojených států, Centrum pro Kontrolu a Prevenci nemocí (CDC), odhaduje, že z 13,2 milionů dárců se každoročně transfunduje přibližně 17,2 milionu jednotek krve. To je poměrně vysoké číslo. Krev má ovšem omezenou trvanlivost a nemocnice, či zdravotnická střediska potřebují neustále čerstvé zásoby.

Krevní banky doposud využívaly k rekrutování dárců tradiční média, jako televizi, rádio, letáky, e-maily apod. Získávání dárců skrze sociální sítě však může být s rostoucím trendem jejich využívání mnohonásobně efektivnější.

Foto: Facebook

Ve Spojenách státech mohou dnešním dnem získávat své dárce uznávané organizace, jako Vitalant, Centrum Krve v New Yorku (NYBC), nebo Americký Červený kříž. Prostřednictvím Facebooku mohou posílat upozornění o krevních skupinách, které jsou v konkrétních centrech aktuálně nejvíce potřebné. Oznámení budou adresovány uživatelům, kteří skrze své facebookové profily sdělili, že jsou krev ochotni darovat a nacházejí se v jejich blízkosti.

Chcete-li zjistit, kde se nachází nejbližší centrum pro darování krve, Facebook vás v případě aktivní služby určování polohy, či zveřejněného místa bydliště lokalizuje a přesměruje na nejvhodnější centrum.