V roce 2020 vyšel článek popisující nález kosti druhohorního plaza na lokalitě Úbočka blízko Čičman ve Strážovských vrších. Pohoří se nachází v blízkosti města Žilina. Za popsáním unikátního nálezu stojí slovenští výzkumníci ve spolupráci s německou univerzitou v Bonnu a italskými kolegy z Varese.

Jedná se o první nález kosti triasového tetrapoda (čtvernožce) ze západních Karpat. Morfologická analýza kosti naznačuje, že živočich patří do skupiny Eosauropterygia, mezi které náleží mořští plazi plakodonti, notosauři a plesiosauři. Bližší taxonomické zařazení pravděpodobně není možné. Zdrojová hornina pochází z nejsvrchnějšího triasu, stupně rhét.

Kost nese náznaky posmrtného transportu (omlácení, odření a podobně) a jedná se o femur, čili kost stehenní. Velice pravděpodobně jde však o kost živočicha žijícího v oblasti jeho úmrtí. Je rozlomená na dvě části. Menší z nich zůstala uvnitř zdrojového kamene.

Kost byla následně analyzována širokou škálou různých metod a porovnána s podobnými kostmi ze stejného období s cílem bližšího přiřazení v rámci systému živočichů. Vzorek byl zkoumán pod mikroskopem a také se vytvořil kvalitní 3D sken.

Na Slovensku ani v České republice nejsou příliš vhodné podmínky pro zachování kostí suchozemských živočichů. Horniny zde jsou převážně mořského původu. Čas od času se však podařil v minulosti podobný nález. Nejznámější je čelist druhohorního mořského plaza z Dolního Újezdu u Litomyšle, nebo nález kosti býložravého dinosaura Burianosaura augustai z okolí Bylan ve středních Čechách.

Druhohorní suchozemští živočichové se málo kdy můžou zachovat do dnešních dnů. Po světě existuje jen omezené množství nalezišť, které poskytují větší množství dinosauřích pozůstatků.

Zdroj: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/71-2/article-939/?fbclid=IwAR2TnDRub_3xYsxjI_PscwTW2Yj-qIVqDvic1yk0sDjSAjI227ohMxlByYQ
Zdroj úvodního obrázku: Marcus Spiske