Do zrychleného řízení FDA se dostal nový algoritmus sledující srdeční činnost. Zařízení by mělo fungovat rychleji a za menší náklady. Jeho využití je možné jak v nemocnicích, tak při samovyšetření. Data z EKG analyzuje během několika sekund a díky nim rozpoznává hodnotu ejekční frakce levé komory, která je typickým měřitelným znakem u selhání srdce.

Algoritmus funguje na bázi neurálních sítí. Představen byl na začátku roku 2019 ve vědeckém časopise Nature Medicine. Program byl vytrénován na téměř 45 tisících pacientech a testován na 53 tisících. Přesnost měření se ukázala jako velice slibná - 87,5 %.

Program je uzpůsoben zařízení DUO digital stethoscope od firmy Eko. Příruční zařízení může být umístěno na levou stranu hrudníku a snímat EKG i srdeční ozvu. Není problém zařízení používat při standardním průběhu dne. Postupem času se počítá se zprovozněním úrovně "telehealth", kdy přístroj posílá veškerá data k vyhodnocení vašemu lékaři.

FDA vidí v algoritmu velký potenciál. Především díky tomu své intuitivnosti se dostal na tzv. "breakthrough list". Na seznam jsou zařazovány produkty, kterým je věnována větší pozornost a rychlejší řízení. Avšak je stále velice brzy dělat jakékoli závěry. Na schvalující proces si budeme muset ještě minimálně několik měsíců (spíše let) počkat.

Foto: stethoscope.com