FDA oznámila novou strategii v boji proti mátovým a ovocným e-cigaretám. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice populární formu u mladých kuřáků, je plán zaměřený především na jejich ochranu. Vzrůstající počty studií dokazujících spojitost mezi plicními onemocněními a tzv. "vapingem", naznačují, že by se v budoucnosti mohlo jednat o výrazný problém.

Mladých kuřáků přibývá a hlavním lákadlem jsou v současnosti právě e-cigarety. Ukazuje se, že tito lidé mají větší riziko závislosti na nikotinu a nepřirozeného vývoje mozku. Právě na pomyslný "můstek" vedoucí od e-cigaret k těm klasickým, se bude chtít FDA zaměřit. Její strategie zahrnuje preventivní opatření, která sice zohledňují e-cigarety jako alternativu pro přestávající dospělé kuřáky, ale zároveň jejich opačnou funkci u dětských kuřáků.

Velký problém představují veškeré elektrické náhražky v USA. FDA zde dokonce mluví o epidemii. V celé zemi, užilo někdy e-cigaretu 5 milionů středoškoláků a z toho 1,6 milionu je pravidelných kuřáků. Pokud vezmeme v potaz rizika, která s sebou užívání nese, jsou čísla opravdu alarmující.

V rámci rozsáhlého plánu se FDA bude snažit především odstranit z trhu nelegálně distribuované výrobky. Ty legální navíc projdou rozsáhlým testováním. Vzhledem k tomu, že k takovým testům nikdy nedošlo, může FDA označit za "ilegální" téměř jakoukoli e-cigaretu, která testem neprojde. V květnu roku 2020 začne FDA kontrolovat všechny výrobce a stíhat ty, kteří testováním neprošli