Flavanoly jsou chemické látky, které patří do skupiny flavonoidů. Tyto molekuly se přirozeně vyskytují v kakau, hroznech, jablkách i čaji a jejich účinky na lidský organismus jsou již dlouho předmětem vědeckého bádání. Podle dostupných informací mají pozitivní vliv na náš kardiovaskulární systém – účinně regulují krevní tlak, zamezují vzniku sraženin a zlepšují funkci endotelových buněk vystýlajících naše cévy.

Mezi další ostře sledované účinky flavanolů se bezpochyby řadí jejich potenciální efekt na nervový systém. Dřívější práce navrhly, že kakaové flavanoly by nás mohly chránit před zhoršením kognitivních funkcí ve stáří a pomoci nám lépe zvládat stres. Doteď však nebylo jasné, zda a případně jak spolu tyto dvě větve biologických účinků flavanolů souvisejí.

Výsledky nové studie, publikované v časopise Scientific Reports, nyní ukazují, že příjem flavanolů ve stravě vede k rychlejšímu a masivnějšímu prokrvení mozku a ke zlepšení mozkových funkcí při složitých myšlenkových úkolech.

Vědci zkoumali 18 zdravých mužských dobrovolníků ve věku 18 - 45 let, které rozdělili do dvou skupin. Jedné podávali kakaový nápoj s vysokým obsahem flavanolů epikatechinu a katechinu, druhá skupina dostávala kakaový nápoj s nízkou hladinou obou látek.

Pomocí metody blízké infračervené spektroskopie pak zkoumali vliv flavanolů na okysličení mozku v reakci na zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého v krvi. Bylo zjištěno, že u těch, kteří dostávali nápoj s vyšším obsahem flavanolů, došlo v reakci na oxid uhličitý k rychlejšímu a robustnějšímu okysličení frontální mozkové kůry. Tato část mozku se označuje za jakési exekutivní centrum a hraje klíčovou roli v plánování, rozhodování a utváření chování.

Účastníci studie byli následně vyzváni k podstoupení několika testů o rozdílné obtížnosti, které měřily jejich kognitivní schopnosti. Ukázalo se, že zvýšené okysličení mozkové kůry pomocí flavanolů současně mělo za následek zlepšené mentální schopnosti, ale pouze u úkolů, které byly obtížnější na splnění. U jednoduchých úkolů se efekt flavanolů neprojevil.

Tato studie představuje důležitý krok ve směru poznání, jak přírodní látky, jako jsou flavanoly, ovlivňují naše zdraví. Jak ale sami autoři uvádějí, je před nimi ještě spousta práce. V první řadě bude třeba zjistit, jaký vliv mají dané látky na ženy – ty byly z této primární studie vynechány za účelem omezení vlivu kolísání hormonů. Je také třeba podotknout, že byl vybrán pouze malý vzorek účastníků a i mezi nimi se objevovaly značné individuální rozdíly.

Na závěr pro vás máme možná již trochu méně povzbudivou zprávu: pouhá konzumace čokolády nejspíše k dosažení výše zmíněných účinků nestačí. Obsah flavanolů se při zpracování kakaových bobů v čokoládu mnohonásobně snižuje a museli bychom jí tedy sníst opravdu velké množství, abychom kýžený efekt pozorovali. Naštěstí můžeme flavanoly nalézt i v jiných zdrojích, jakými jsou zelený čaj, jablka, švestky, borůvky, maliny a hroznové víno. K benefitům flavanolů si tak můžeme dopomoci i konzumací pestré a vyvážené stravy.


Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s41598-020-76160-9

Zdroj: PsyPost

Foto: Jason Leung, Unsplash