Nový prototyp vakcíny byl zatím testován pouze na myších, nicméně jeho použití bylo účinné, a tak je připravována i klinická studie na pacientech. Doufejme proto v nový bezpečný způsob, jak ochránit lidi před astmatickými záchvaty. Studie byla publikována v Nature Communications.

„Naší hlavní myšlenkou je zavést preventivní přístup v populacích s rizikem vzniku závažné formy astmatu,“ uvádí Laurent Guilleminault, odborník na pneumologii, z Toulouse Institute for Infectious and Inflammatory Diseases ve Francii.

Předchozí výzkum již vedl k zjištění, že látka Dupilumab, monoklonální protilátka používaná pro alergická onemocnění, je účinná při mírnění příznaků a zlepšování funkce plic v případě těžkého astmatu.

V případě alergického astmatu může expozice prachovým částicím vést k produkci velkého množství cytokinů v těle, právě proti dvěma hlavním cytokinovým molekulám, interleukinu-4 (IL-4) a interleukinu-13 (IL-13), se Dupilumab ukazuje jako velmi účinný. Nadměrné množství těchto a dalších cytokinů totiž vede k zánětu dýchacích cest a ztěžuje dýchání.

Léčba Dupilumabem může být však nákladná a vyžaduje průběžné injekce. Oproti tomu s vakcínou bychom mohli dosáhnout stejného účinku a z dlouhodobého hlediska poskytnout ekonomickou variantu.

Experimentální vakcína vyvinutá ve spolupráci výše zmíněného francouzského institutu a biotechnologické společnosti Neovacs spojuje rekombinantní cytokiny s nosným proteinem CRM197.

V rámci testů na myších byly u více než 90 % zvířat, kterým byl prototyp vakcíny podán, prokázány protilátky schopné neutralizovat IL-4 a IL-13. Tato ochrana trvala u zvířat po dobu 1 roku, kdy více než 60 % myší stále vykazovalo vysoké hladiny protilátek.

Pozitivní výsledky přinesl i experiment provedený na skupině myší s lidskými verzemi cytokinu IL-4 a IL-13, jedná se o slibné vyhlídky pro budoucí testy na lidech. Nicméně nelze s jistotou říci, zda bude vakcína funkční a bezpečná i u lidí, dokud nebudou provedeny klinické testy.

Prozatím se jedná o potvrzení, že lze dosáhnout dlouhodobé neutralizace IL-4 a IL-13 pomocí prototypu vakcíny. Samozřejmě zůstává mnoho otázek, které je třeba dále prozkoumat. Prozatím je hlavní přistoupit ke klinickým testům.

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s41467-021-22834-5

Zdroj: ScienceAlert

Obrázek: Chokniti Khongchum via Pexels