Vědecký tým vedený I.E. Napperem z University of Plymouth sledoval překvapivě velké znečištění mikroplasty (částicemi menšími než 5 mm) v největších jihoasijských říčních systémech. Vědci vypočítali, že Ganga a dva další blízké toky denně přinesou do Indického oceánu obrovské množství znečištění.

Řeka Ganga teče z Himálaje přes Indii a Bangladéš a vlévá se do Indického oceánu v Bengálském zálivu. Zároveň jsou jejími přítoky další významné řeky jako Brahmaputra nebo Meghna. Její povodí je považování za nejlidnatější na světě a přes 650 milionů lidí je na ní závislých jako na zdroji vody. Vědci spočítali, že toky těchto tří řek (největších v jihovýchodní Asii) pumpují do oceánu denně až tři miliardy mikroplastových částic.

Výzkum proběhl v rámci projektu National Geographic‘s Sea to Source, který se zabývá zamezením vstupu mikroplastů do světového oceánu. V první studii se vědci zabývali problémem, jak daleko jsou schopny použité PET lahve cestovat po proudu řeky Gangy směrem k Indickému oceánu.

Na tuto publikaci nyní vědci navázali studiem množství mikroplastů. V rámci výzkumu sbírali vzorky vody z 10 různých odběrných míst a vždycky bylo odebráno 60 vzorků před monzunem a 60 vzorků po monzunu, který zcela zásadně mění průtok v řece.

Následně byly vzorky laboratorně analyzovány a byl zjištěn výskyt mikroplastů u 72 % vzorků před monzunem a 62 % ve vzorcích odebraných po monzunu. Více než 90 % plastů obsažených ve vzorcích byla vlákna používaná pro výrobu oděvů jako je umělé hedvábí (rayon) nebo akryl.

Studie také poskytla pohled na vliv znečištění jednotlivých oblastí podél proudu. Podle toho pak logicky procentuální zastoupení mikroplastů ve vzorcích roste směrem k ústí řeky.

„Publikované výsledky mohou pomoci identifikovat klíčové zdroje a cesty mikroplastů. S těmito informacemi lze pokročit směrem k odpovědnému používání plastů tak, abychom získali mnoho výhod, které mohou přinášet, ale zároveň se vyvarovali zbytečné kontaminace životního prostředí“, tvrdí vědci.

Originální publikace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120370378

Foto: Snowscat, Unsplash