Nově publikovaná studie v časopise JAMA Pediatrics popsala souvislost mezi geneticky podmíněnými faktory a obezitou. Cílem práce bylo zjistit, zda jsou geny spojené s obezitou zodpovědné za náročnější průběh léčby.

Výzkumu se zúčastnilo 1429 dětí s nadaváhou či obezitou. Děti byly následně umístěny na 4-6 týdnů do programu, který simuloval stravovací návyky podobné nemocničnímu prostředí. Jedná se o tzv. LOGIC studii (z angl. Long-term Effects of Lifestyle Intervention in Obesity and Genetic Influence in Children), díky které mohou výzkumníci porovnat efekty vnějšího prostředí na organismus společně s genetickými faktory. Jednotlivé LOGIC studie proběhly v rozmezí od ledna 2006 do října 2013.

Následně bylo analyzováno 56 tzv. single-nukleotidových variant (SNV) spojených s obezitou. SNV jsou změny jednoho nukleotidu (stavební jednotka genů) v genu, které nejsou limitovány frekvencí a nejsou populačně podmíněné. Zkoumána byla souvislost mezi jednotlivými SNV a snížením hmotnosti během pokusu.

Z celkového počtu 1429 dětí bylo posléze analyzováno 1198. U všech došlo ke snížení hmotnosti a to v průměru o 8,7 kg. U 5 z 56 SNV bylo zjištěno signifikantní ovlivnění snižování hmotnosti. Následně bylo potvrzeno, že jednotlivé SNV hrají minoritní roli v léčbě obezity. Hlavními činitely, které ovlivňují její léčbu, jsou sociální a behaviorální faktory.

Zdroj: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2773514
Foto: Ryan Quintal, Unsplash