Kalifornští biologové jsou na cestě k úspěšnému nasazení genetických modifikací k boji s infekčními chorobami. Jejich prvním cílem se stal vir způsobující horečku dengue. Za tímto účelem upravili komára druhu Aedes aegypti, který virus přenáší. Jeho šíření bylo vzápětí potlačeno. Jedná se o první metodu, která dokáže zasáhnout všechny čtyři známé typy horečky zároveň.

Američtí vědci objevili, že za potlačením nebezpečného viru stojí širokospektrální lidská protilátka. Proto upravili komára Aedes aegypti tak, aby samice tuto protilátku ve svých tělech uměle produkovaly. "V okamžiku kdy se samice napije lidské krve, je protilátka aktivována a vypuštěna," říká profesor Omar Akbari, jehož laboratoř na projektu pracovala. "Protilátka je schopna zabránit množení viru a zastavit jeho šíření po těle komára, tedy i jeho přenos na člověka. Tento přístup je velice efektivní." Studie kalifornského týmu, která přináší v problematice infekčních onemocnění zcela nový pohled, byla publikována 16. ledna v časopise PLOS Pathogens.

Jak je možné takového upraveného komára vytvořit? Pro tento účel byla použita revoluční technologie CRISPR/Cas9, která je navíc schopna protilátku v populaci nemoc přenášejících komárů šířit. Technologii CRISPR/Cas9 jsme se podrobně věnovali v několika starších článcích, neboť je právem považována za jeden z nejdůležitějších objevů moderní biologie.

"Je fascinující, že můžeme přenášet lidské geny do těl komárů a mobilizovat tak jejich imunitní systém. Tato práce otevírá zcela nové pole biotechnologickým možnostem, které mohou vést k úspěšnému boji s mnoha chorobami, vázanými na komáry," uvedl spoluautor studie, James Crowe, ředitel Vanderbilt Vaccine Center, které s Akbariho laboratoří úzce spolupracovalo.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) ohrožuje virus dengue v tropickém a subtropickém pásu život milionů lidí a je hlavní příčinou úmrtí dětí v mnoha asijských a latinskoamerických zemích. Nemoc, přezdívaná pro svou silnou bolestivost také jako "lámající kosti", se mimo těžké horečky vyznačuje příznaky podobnými chřipce a vyrážkou. Závažné případy mohou zahrnovat i život ohrožující krvácení.

V současné době není dostupná žádná účinná vakcína, která by člověka před virem chránila. Proto je boj s ní založen především na prevenci a moderních genetických opatřeních, která mají potenciál šíření viru zastavit. Říkáte si, proč škodlivého komára jednoduše nevymazat z povrchu Země? To je velmi problematická záležitost. Každý organismus hraje v přírodě svou roli a těžko můžeme tušit, jaký ekologický dopad by jeho likvidace přinesla.

Akbariho laboratoř se však nehodlá soustředit pouze na horečku dengue, ale svou genetickou terapii zacílit rovněž proti řadě dalších chorob přenášených okřídlenými zabijáky, jako zika, žlutá horečka nebo chikungunya.

Zdroj: ScienceDaily