Evropa stále nevěří Googlu. V posledním vyjádření Evropské komise stojí, že začne vyšetřování proti způsobu jakým Google sbírá data svých uživatelů. Google se brání tím, že svá data nikomu neposkytuje a průběžně je maže.

Vyšetřování by se mělo týkat hlavně historie vyhledávání, jednotlivých přihlášení a reklam. Na dotaz, zda Google pravidla ochrany soukromí dodržujje společnost odpověděla poměrně stroze. Její představitelé si nejsou vědomi žádných provinění a podobná data průběžně promazávají. Jako argument používají svou novou službu "auto-delete", kterou představili v červnu tohoto roku. Díky ní si může člověk sám nastavit, po jak dlouhou dobu může Google jím vyhledané informace a data o přihlášení uchovávat.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o předběžné vyšetřování, EU nemůže dát žádnou garanci, že se případ dostane až před soud. Šance, že se tak stane není malá. V minulosti byla společnost několikrát pokutována za své přešlapy. Jednalo se především o její reklamní politiku nebo "násilné" protěžování svých aplikací. Dalším postihům nahrává i poslední případ, kdy byla společnost souzena za porušování GDPR.