Greenwashing je anglické slovo, které označuje praktiky společností, které se navenek tváří ekologicky za účelem zvýšení množství zákazníků, i když ve skutečnosti se ekologicky nechovají. S tímto jevem se v poslední době setkáváme stále častěji v regálech supermarketů v podobě různých "ekologických" a "bio" výrobků, které ale přitom vůbec ekologické být nemusí.

Nejsou to však jen výrobci potravin a drogerie, kteří se snaží nalákat ekologicky smýšlející zákazníky. Google, Microsoft i Amazon jsou obří technologické firmy, které se navenek zasazují o přechod na obnovitelné zdroje energie a udržitelné hospodářství. Současně však tyto firmy dlouhodobě spolupracují s ropnými společnostmi.

Kate Brandt ze společnosti Google prezentuje svoji firmu jako šampiona v "boji proti změně klimatu v příští dekádě" a říká, že "společnosti světového významu jako je Google by měly být průkopníky ve zlepšování kvality lidských životů a zároveň snižování závislosti na materiálech a fosilních palivech".

Google, který vlastní obrovská datová centra vyžadující velké množství elektřiny, skutečně dělá pokroky ve snížení ekologické stopy svého provozu. Zatímco v roce 2012 Google používal převážně elektřinu z veřejné sítě a dvě třetiny jím využité elektřiny pocházely z fosilních paliv, v roce 2017 již byla všechna datová centra Google napájená vlastními obnovitelnými zdroji elektřiny. Google také snížil množství elektřiny, které potřebuje ke svému provozu zefektivněním svých procesů za pomoci umělé inteligence. Stejnou umělou inteligenci pak Google nabízí i dalším firmám k zefektivnění jejich provozů.

Protože místa na Zemi, odkud je snadné vytěžit ropu, se ztenčují, ropné společnosti již delší dobu vyvíjejí vlastní systémy umělé inteligence, které by jim umožnily dosáhnout efektivnější těžby ropy a vyhledávat nová naleziště ropy. Neměly však dostatek expertízy a výpočetních prostředků k dosažení kýžených výsledků. Proto v posledních několika letech mnoho ropných společností uzavřelo smlouvy s Googlem, Microsoftem a Amazonem na vývoj umělé inteligence, konzultace a poskytování výpočetních center, které by umožnily efektivnější těžbu ropy a snížily provozní výdaje těchto společností. Google takto uzavřel partnerství například se společnostmi Total či Baker Hughes - těmito partnerstvími se však veřejně nechlubí.

Microsoft, který na svých stránkách prezentuje své investice do obnovitelných zdrojů a prohlašuje, že díky své umělé inteligenci pomáhá "rozvíjet výzkum a inovace vedoucí k rychlejšímu řešení environmentálních problémů", současně uzavřel partnerství se společnostmi Chevron a ExxonMobil, kterým svou umělou inteligenci také poskytuje.

Podobně společnost Amazon, která prohlašuje, že chce elektrifikovat svůj vozový park a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030, současně poskytuje své služby společnostem BP a Shell.

Ačkoliv se tedy tyto technologické firmy navenek prezentují svým zápalem do ekologie, v praxi stále cílí na maximalizaci zisku a nabízejí své služby za jakýmkoliv účelem - ať už jde o rozvoj obnovitelných zdrojů energie nebo o vylepšení procesu těžby ropy.

Zdroj: Gizmodo