Výzkumné středisko společnosti Google oznámilo, že se jim podařilo sestavit zatím nejvýkonnější kvantový počítač. Úlohu, která by nejrychlejšímu superpočítači na světě zabrala několik dnů, zvládl tento kvantový počítač vyřešit za 3 minuty a 20 sekund.

Zatímco normální počítače používají k výpočtu bity (nuly a jedničky), kvantové počítače používají qubity, které mohou obsahovat libovolnou hodnotu mezi nulou a jedničkou. Druhou důležitou vlastností qubitů je jejich schopnost kvantové komunikace - jednotlivé qubity se mohou spolu "navázat" (anglicky entanglement) a poté se díky tomu mohou navzájem okamžitě ovlivňovat bez toho, aby mezi nimi musel běžet nějaký signál. Díky těmto vlastnostem jsou kvantové počítače mnohokrát výkonnější než klasické počítače.

Zatím ovšem ještě neexistuje univerzální kvantový počítač. Všechny kvantové počítače, které byly zatím vyrobeny, včetně počítače společnosti Google, byly připraveny na výpočet jedné specifické úlohy. I když je tedy kvantový počítač společnosti Google 1000x rychlejší v jedné úloze než nejrychlejší superpočítač, žádnou jinou úlohu vyřešit nezvládne. Ještě tedy potrvá, než si poprvé budeme moci na kvantovém počítači zahrát Doom.

Přesto tento vývoj znepokojuje jednu skupinu lidí, a to jsou vývojáři bezpečnostních systémů. Šifrovací algoritmy, které se v současnosti používají pro komunikaci přes internet, jsou založené na předpokladu, že je výpočetně velmi složité je rozluštit - normálnímu počítači by to trvalo stovky tisíc let. Pokud ovšem někdo sestrojí kvantový počítač na rozluštění šifrovacích algoritmů, mohlo by se mu teoreticky podařit nabourat do jakékoliv počítačové komunikace. Proto se v současnosti zvyšuje snaha zavést nové šifrovací algoritmy, které budou odolné proti rozluštění kvantovými počítači.

Součástka z kvantového počítače společnosti Google. Zdroj: Google