Rakovina slinivky břišní (pankreatu) má nízkou pětiletou míru přežití. Léčba je často obtížná, pokud operace nepřichází v úvahu. V časopise Nature byla publikována nová studie, ve které se píše, že vypnutí genu GREM1 (Gremlin 1) má za následek větší rozšíření rakoviny slinivky břišní. Jeho opětovným zapnutím však může dojít ke snížení šíření rakoviny.

Rakovina slinivky břišní

Karcinom slinivky břišní je závažný typ nádorového onemocnění. Slinivka je orgán, který v těle plní dvě základní a velmi důležité funkce. Podílí se významně na tvorbě trávicích šťáv (enzymů, které napomáhají rozkladu potravy ve střevě) a také produkuje hormony jako je například inzulín. Podle American Cancer Society, je pro lékaře obtížné ji najít a včas diagnostikovat. Lidé často nemají příznaky, dokud se rakovina nerozšíří. Pětiletá míra přežití je kolem 42 %, když je nádor stále lokalizován a nerozšířil se do jiných oblastí. Někdy může chirurgický zákrok odstranit nádor a prodloužit pacientovi život.

Gen GREM1

Vypnutí genu je hlavním znakem šíření rakoviny slinivky břišní. Vědci ve studii použili myši a organoidy. Organoid je miniaturizovaná a zjednodušená verze orgánu vyrobená in vitro ve třech rozměrech. Podívali se na nejběžnější typ rakoviny slinivky břišní: pankreatický duktální adenokarcinom (PDAC). Když se tato rakovina šíří, přechází z určitého typu zvaného epiteliální na jiný typ zvaný mezenchymální. Tento posun ovlivňuje agresivitu rakoviny a účinnost léků.

Grem1 je nezbytný pro udržení rakoviny slinivky břišní ve stabilnějším epitelálním stavu v porovnání s mezenchymálním stavem, který je nebezpečnější. Poznamenali, pod odstranění Grem1 u myší s rakovinou slinivky břišní, přešel nádor z epitelového do mezenchymálního stavu během několika dní.

Výzkumníci zjistili, že rakovina slinivky břišní metastázovala do jater s odstraněným Grem1 u 90 % myší. Metastázy v játrech byly pozorovány pouze u 15 % myší se standardním („wild typem“) Grem1. Myši, u kterých byl gen Grem1 nadměrně exprimován, se rakovina vrátila do epitelového „stabilnějšího“ stavu.

Výsledky a limitace této studie

Data, která autoři posbírali jsou klíčová při vývoji budoucí léčby rakoviny slinivky břišní, ale nejsou bez omezení. Použití myších modelů a organoidů limituje přenos dat na lidi.

Vzhledem ke zmenšené míře přežití pacientů tato studie přispívá k pochopení povahy této rakoviny. Jelikož informace v této oblasti přibývají, doufejme, že to povede k vyšší míře přežití u pacientů trpících tímto typem rakoviny.

Originální publikace: Nature (IF: 49.962)

Zdroj: Medicalnewstoday.com

Úvodní foto: Unsplash, National Cancer Institute

Více o rakovině na CZECHSIGHT:

Standardně používaný lék na rakovinu posiluje mozkové geny a zlepšuje tak paměť a učení
Látka CI-994 zřejmě najde nové využití v medicíně. Momentálně se používá jako podpůrné léčivo při chemoterapiích, to ale nemusí být všechno. Nyní totiž vědci ukázali mechanismus, jakým zlepšuje kognitivní funkce mozku, zejména paměť a učení, čímž ji výrazně přiblížili k jejímu novému využívání.
Objev genu zásadního pro embryonální vývoj může pomoct v léčbě rakoviny
Biologům se povedlo popsat důležitý gen embryonálního vývoje. Jeho efekt na buněčný růst může objasnit, proč dochází k abnormalitám vývoje plodu nebo co způsobuje častější výskyt rakoviny u některých jedinců. Studie byla publikovaná v časopise Nature Communications.