Rozpad ledovců a odtok vody z Grónska byly největším zdrojem (40 %) celosvětového zvýšení hladiny moře v roce 2019, uvedli vědci v časopise Communications Earth & Environment. Ledovce mají nyní nejhorší scénář globálního oteplování poradního panelu OSN pro klimatologii – IPCC poznamenal Andrew Shepherd, ředitel Centra pro polární pozorování a modelování na Universitě v Leeds. To by znamenalo, že se musíme připravit na další globální zvýšení hladiny moře do roku 2100 asi o 10 cm z vody jen z Grónska.
(Pozn.: trochu podrobněji se o IPCC zmiňujeme v článku ‘Globální oteplování: nejhorší možný scénář jako nejlepší řešení’ ze 4. srpna)

Pokud by všechny grónské ledovce roztály, zvedlo by to globální oceány o sedm metrů. Dokonce i skromnější vzestup jen o pár metrů by překreslil světová pobřeží a učinil by půdu, obydlenou dnes stovkami milionů obyvatel, neobyvatelnou. Přitom až do roku 2000 byl odtok vody z Grónska plně kompenzován sněžením.

Zdroj: https://apnews.com/Greenland

Měnící se povětrnostní vzorce – důsledek změny klimatu – vedly k menší oblačnosti a tím k menšímu množství sněhu. Tyto vysokotlaké systémy také vyústily ve větší počet dní, kdy je teplo a slunečno, to urychlilo ztrátu ledu. V roce 2019 ubylo z ledovce celkem 1,13 bilionu tun, asi 45 % z toho tvořil led, který sklouzl do moře a 55 % voda z roztátého ledu. Srážkami získal ledovec asi 600 miliard tun vody.

Studie dospěla k závěru, že ledová pokrývka Grónska prošla „bodem zlomu“ a nyní je odsouzena k rozpadu. V jakém časovém měřítku se tomu tak stane, to není známo. Sasgen, vedoucí výzkumu, říká, že je příliš brzy na to říci, zda jsme dosáhli bodu nenávratna, ale souhlasí s tím, že ledovec pravděpodobně bude ztrácet hmotu i v chladnějších letech. Tento bod v klimatickém systému je jednou z potenciálních katastrof, kterým čelíme.


Zdroj: Phys.org
Původní studie: Nature
Titulní fotografie: Filip Gielda, unsplash