Původcem nového koronaviru 2019-nCoV mohou být hadi. Podle poslední studie, vydané v Journal of Medical Virology, se jedná o rekombinaci neznámého koronaviru s netopýřím koronavirem jehož přirozený rezervoár tvoří hadi. K závěru došli vědci pomocí metody RSCU (relative synonymous codon usage), díky které zjistili, že sekvence genů nového koronaviru se nejlépe shodují s hadími.

O nemoci jsme poprvé informovali v prosinci minulého roku. Od té doby se počty nakažených rapidně zvyšují a nemoc se šíří do dalších koutů světa. Zaznamenány jsou první případy nakažených Čechů a bohužel i první oběti.

Co je to koronavirus?
Jedná se o neobalené +ssRNA viry, které díky povrchovým výstupkům připomínají korunku (corona). Obecně způsobují lehká "chřipková" onemocnění. Bylo popsáno několik druhů, z toho nejznámější jsou SARS-CoV a MERS-CoV. Oba viry způsobily epidemie, které si važádaly stovky mrtvých. Stejně jako v případe 2019-nCoV se jedná o viry s původem u netopýrů. Nákaza se dále šířila přes cibetky (SARS) a velbloudy (MERS). Jedná se tedy o tzv. zoonotickou nákazu. Mezi lidmi se infekce šíří kapénkovým přenosem.

Původní zoonotická nákaza se nyní šíří z člověka na člověka velice rychle. Ani čínská vláda, která má zkušensti se SARS si nepřipouštěla, že by se vir mohl pohybovat takovou rychlostí. Původními nakaženými byli pracovníci a zákazníci tržiště ve Wuhanu, kteří přišli do styku s nejrůznějšími druhy zvířat.

Pravděpodobnost, že se virus dostal ze zvířete na člověka, je tak více než vysoká. Díky téhle hypotéze vznikla i studie v Journal of Medical Virology, která sleduje genetické sekvence všech dosud známých koronavirů a porovnává je. Prvním získaným poznatkem je, že se jedná, stejně jako v případe SARS nebo MERS, o virus s původem u netopýrů. Po detailnějším zkoumání proteinů, které formují koronu, došli k závěru, že virus mutoval ještě dříve než se dostal do lidského organismu. Další analýza ukázala, že tím mezičlánkem by mohli být hadi.

Analýza spočívá v porovnání kódovaných proteinů u nového 2019-nCoV a u jednotlivých známých koronavirů živočišné říše. Původně se soudilo, že by virus měl pocházet spíše z některého savce, proto je toto nové zjištění poměrně překvapivé. Avšak má svou logiku. Netopýři bývají častou kořistí hadů a některé hadí delikatesy byly na tržišti prodávány. Adaptace ze studenokrevných živočichů na teplokrevné zatím zůstává záhadou.

Nemusí se jednat o jednoznačný závěr. Jak uvedl časopis Nature, řada vědců o studii pochybuje. Hlavní příčinou je absence jakékoli práce, která by dokazovala, že jsou koronaviry schopny infikovat jiné druhy než savce a ptáky. Virolog David Robertson tvrdí, že by trvalo mnohem delší dobu než by virus signifikantně ovlivnil genom živočicha tak, aby se dala provést analýza RSCU s relevantními výsledky. Na základě původních studií o viru SARS tak soudí, že mezičlánek mezi netopýry a člověkem stále chybí.