Nová studie odhaluje zajímavý jev, který probíhá v komplexním vztahu mezi člověkem a jeho mikrobiální faunou. Ukazuje také cestu k novým terapiím, které by mohly pomoci v boji proti patogenům s rostoucí rezistencí vůči léčivům.

Tento objev vzešel z práce o zánětlivém onemocnění střeva, které často způsobuje zvětšení přirozené populace hub nad běžnou velikost. U těchto pacientů se často objevují silné reakce protilátek proti mananu (polysacharid společný pro širokou škálu druhů hub). U kontrolních jedinců, kteří byli v této studii také prozkoumáni, byla pozorovatelná určitá hladina antifungálních protilátek. To i přes to, že u nich nebyly zjištěny žádné důkazy kvasinkové infekce.

Tým vědců vyvinul platformu, která jim umožnila určit, na které střevní houby se protilátky v krvi jednotlivých pacientů zaměřují. Zjistili silnou reakci proti kvasinkám kandida bělostná (Candida albicans). Při pokusech na myších zjistili, že kolonizace vnitřních orgánů zvířat kvasinkou Candida albicans způsobila, že se u nich v krvi vyvinuly protilátky proti houbám, i když se u nich nevyvinula kvasinková infekce. Místo toho se ukázalo, že imunitní buňky zvířat transportují houbové antigeny do sleziny a stimulují produkci protilátek cirkulujících v krevním řečišti.

Zjednodušeně se jedná o ilustraci cesty protilátek, produkovaných proti Candida albicans z lidského mikrobiomu střev do sleziny a následné použití protilátek při imunosupresi. Zdroj: https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.01.016

Výsledky naznačují, že běžné střevní houby, jako je Candida albicans, mohou fungovat jako druh střevní vakcíny proti kvasinkovým infekcím u zdravých lidí. Indukuje se tvorba protilátek, které se mohou následně zaměřit na více druhů případných patogenních hub. Když tyto houby potom vstoupí do krevního řečiště jedince, protilátky je naváží a dojde k jejich destrukci pomocí buněk imunitního systému.

U pacientů s nízkou imunitou mohou antifungální protilátky časem klesat, to je činí náchylnými k infekci. Nové terapie, které zahrnují stimulaci produkce antifungálních protilátek nebo injekci takto purifikovaných protilátek přímo do krevního oběhu pacientů, by mohly potenciálně pomoci v boji proti těmto stále častějším infekcím.


Zdroj: ScienceDaily, Studie: Cell
Autor titulního obrázku: JimCoote, Pixabay