Tým vědců z Cardiffské univerzity zjistil, že během hry s panenkami je u dětí aktivována část mozku, která je spojována se zpracováním sociálních interakcí. Aktivovaná oblast mozku superior temporal sulcus je zodpovědná za sociální chování, vnímání a porozumění pocitů u druhých osob. Tuto oblast mozku používáme, když přemýšlíme o druhých lidech. Zejména když myslíme na jejich pocity a myšlenky. Hra s panenkami je forma tzv. symbolické hry. Během symbolické hry děti rozvíjí své kognitivní myšlení pomocí předstírání různých herních situací.

"Panenky povzbuzují děti, aby si vytvářely své vlastní imaginární světy, na rozdíl od strategických nebo stavebních her. Motivují je, aby přemýšlely o ostatních lidech a o tom, jak by mohly navzájem komunikovat,“ říká Dr. Sarah Gerson, hlavní autorka výzkumu. Díky panenkám si tak malé děti mohou nacvičovat sociální interakce.

Testování bylo rozděleno do několika částí. Vědci srovnávali hru o samotě a s další osobou. Dále porovnávali hru s panenkami a hraní kreativních her na tabletu. Hry na tabletu byly vybrány tak, aby navodily podobný zážitek jako u hry s panenkami. Výsledky jasně ukazují, že hraní na tabletu nemá ani zdaleka takový vliv na děti, jako panenky. Hraní s panenkami významně zvyšovalo nervovou aktivitu v oblasti superior temporal sulcus, ať už si děti hrály samy, nebo spolu s další osobou. Mozková aktivita byla zvýšená u všech zkoumaných dětí bez ohledu na pohlaví. Studie se účastnily děti ve věku čtyř až osmi let. Vědci použili nejnovější technologii v zobrazovaní nervové aktivity, díky které bylo umožněno zkoumat mozkovou aktivitu bez omezení v pohybu. Děti si tak mohly nerušeně hrát.

Výzkum proběhl ve spolupráci s firmou Mattel, výrobce ikonické panenky Barbie, a je to první studie svého druhu. Poprvé byly použity neurovědecké metody k tomu, aby prozkoumaly, jak symbolická hra ovlivňuje  vývoj dětí a jejich sociálně-emoční dovednosti.

Výsledky studie jsou velkým krokem vpřed pro vývojovou biologii. Zdá se, že panenky slouží dětem víc, než by se mohlo zdát. Ta pravá od Matella, a nejen ta, může u dětí rozvíjet důležité sociální dovednosti, jako je vzájemná komunikace a empatie, které jsou tolik potřebné pro jejich budoucí vztahy.

Originální publikace: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2020.560176/full

Zdroj: NeuroscienceNews
Zdroj úvodní fotografie: Xinyi Song, Unsplash