Jednou z věcí, která je pro samoparkovací auta stěžejní, je schopnost vidět za roh. Výzkumný tým z MIT CSAIL má možná na dosah nový způsob, jak toho docílit. Pomocí videonahrávek stínů se snaží vyvinout algoritmus, který by dokázal zkonstruovat představu o tom, co se děje za rohem.

V jejich experimentu hrála hlavní roli hromada harampádí, kterou nafilmovali. Mimo záběr se pohyboval člověk, který přemisťoval různé věci a vytvářel tak variaci stínů. Program se pak snažil předpovědět jaká je situace mimo obraz a vytvořit podobný obraz tomu, jaký vytvářely pohybující se objekty.

Obrazy, které systém vytvoří jsou zatím rozostřené a bez detailů. Nicméně jejich hrubý obrys je poměrně dobře znatelný, stejně jako směry jakým se objekty pohybují. Je pravděpodobné, že se jednou dočkáme algoritmu, který bude o mnoho přesnější, a pomůže tak nejen samoparkujícím automobilům, ale i při vojenských či záchranných operacích.

Není to poprvé, co se MIT pokouší o podobnou věc. Dříve výzkumnící vytvořili systém na bázi laserových kamer. Avšak současný projekt nabízí o poznání jednodušší a levnější řešení. V následujících měsících se bude pozornost soustředit především na zostření obrazu a na použití technologie ve standardním venkovním prostředí.