Mnoho studií se již potenciálními dopady změny klimatu na živočišné a rostlinné druhy v suchozemských systémech zabývalo. Druhy sladkovodních ryb byly ale do značné míry ignorovány, to i přesto, že představují přibližně čtvrtinu celosvětové známé biodiverzity obratlovců. Toto je první studie, která zkoumala potenciální dopad změny klimatu na přibližně 11 500 druhů sladkovodních ryb po celém světě.

Pokud, po příslibech současných vlád, nedojde do roku 2030 k dalšímu snižování emisí a teplota se zvýší o 3,2 °C, bude mít více než 1/3 sladkovodních druhů více než polovinu jejich současných stanovišť ohrožených teplotními extrémy. Kdyby bylo oteplení omezeno na 2 °C, už jen 9 % druhů ryb by mělo více než polovinu svého stanoviště ohroženo. Kdybychom se se zvýšením teploty dostali na 1,5 °C, počet ohrožených druhů se sníží na 4 %. Tato čísla naznačují, že u sladkovodních druhů ryb skutečně záleží na omezení oteplování, stejně jako předchozí výzkum ukázal, že na tom záleží i v suchozemských systémech.

Studie předpokládá, že se ryby nemohou přesunout do jiných částí povodí nebo se přizpůsobit změnám. Vědci uvažovali také o možnosti volného pohybu ryb. V takovém případě by hrozby změny klimatu byly podstatně nižší. Mnoho sladkovodních systémů je však fragmentovaných, to rybám brání v přesunu do vhodnějších podmínek.

Říční systémy se celosvětově vyznačují rostoucím počtem mnoha umělých překážek jako jsou přehrady, jezy, stavidla nebo propusti. Snižují propojenost sladkovodních stanovišť a omezují možnosti ryb reagovat na změnu klimatu posunem jejich areálů rozšíření. To opět zdůrazňuje potřebu omezit růst teploty, pokud chceme chránit sladkovodní biodiverzitu, usuzují autoři studie.


Zdroj: ScienceDaily, Původní studie: Nature Communications
Autor titulní fotografie: GraceHues Photography, unsplash