Hurikány vznikají mezi 5 a 20° severní i jižní šířky při teplotě hladiny oceánu minimálně 26°C, jelikož jejich hnací silou je vlhkost právě z oceánu rostoucí směrem od rotační osy. Nicméně po dosažení pevniny dochází k rychlému rozpadu tropické cyklony. Teplejší oceány dodávají více vlhkosti a teplejší vzduch pak vlhkosti více pojme. Lze tedy očekávat, že s rostoucí světovou teplotou v kontextu globální klimatické změny budou hurikány dosahovat dále do vnitrozemí s větší intenzitou a s ní spjatou destruktivitou.

Právě tomuto tématu se věnují japonští vědci v prestižním časopisu Nature s recenzním řízením. Autoři analyzovali všechny hurikány v Atlantském oceánu za posledních 50 let, které se dostaly až na pevninu. Ze sledovaných dat pak zjistili, že dobe, za kterou hurikán po dosažení pevniny sábne, se postupně zvyšuje stejně, jako se zvyšuje teplota povrchu moře. Vytvořili tedy čtyři různé simulace hurikánů s různou teplotou povrchu moře a v okamžiku, kdy hurikán dosáhl kategorie 4 (existuje 5 kategorií dle používané Saffir-Simpsonovi stupnice), suplovali existenci pevniny odříznutím přísunu vlhkosti v modelu. Bylo zjištěno, že hurikány dopadají na pevninu ve stejné intenzitě, nicméně u těch, které se vytvořily v teplejších vodách, trva rozpad déle.

Vytvořené simulace tedy potvrzují analyzované předpoklady z dosavadních dat za posledních 50 let. To vědci vysvětlují tzv. „uloženou vlhkostí“, jelikož při vývoji v teplejších oceánech jsou tropické cyklony schopny absorbovat a ukládat více vlhkosti, která jim pak umožní delší trvání a pomalejší oslabování nad pevninou. To má za následek také to, že výskyt hurikánů je nyní doprovázen také zvýšeným úhrnem srážek.

Autoři tedy doporučují sledovat hurikány v modelech obohacených o možnost kvantifikace uložené vlhkosti, což je důležité pro předpověď rychlosti rozpadu jednotlivých hurikánů a odhadu jejich dosahu do vnitrozemí, který bude, pravděpodobně, vzhledem k růstu globální teploty, stále větší a častější. Hurikány tedy budou hrozbou nejen pro pobřežní oblasti, které budou pravděpodobně zasaženy s větší intenzitou, ale i pro oblasti ve vnitrozemí, kde může nastat problém s nedostatečně připravenou infrastrukturou.

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2867-7

Foto: NOAA/AP