Adoptivní transfer T-lymfocytů může prodloužit přežití a někdy i vyléčit pacienty s pokročilým stádiem nádoru. Přestože se jedná o slibnou léčbu, může trvat i měsíce, než jsou získány potřebné T-lymfocyty, které pacientům s nádory pomohou. Ne všichni pacienti si však mohou dovolit čekat tak dlouho, proto se mnohdy těm nejvíce potřebným této léčby nedostává. Právě zdlouhavý proces produkce T-lymfocytů se snažili zkrátit vědci z Jižní Karolíny a jejich výsledky byly nedávno publikovány v časopise Cancer Research.

Pojďme si nejdříve vysvětlit základní pojmy, abychom pochopili, s jakými inovacemi vědci přicházejí. T-lymfocyty jsou buňky, které spadají pod skupinu bílých krvinek. T-lymfocyty zdravého člověka jsou schopné v lidském těle zneškodnit nádorové buňky nebo také umí pomáhat jiným buňkám imunitního systému s produkcí protilátek. T-lymfocyty u člověka, který má nádor, často nefungují dostatečně, proto je nutné hledat způsoby, jak je povzbudit. Jedním z takových způsobů je adoptivní transfer – z těla pacienta jsou odebrány jeho vlastní T-lymfocyty, které jsou v laboratoři vycvičeny, aby nádor rozpoznaly a dokázaly proti němu bojovat. Takto vycvičené T-lymfocyty jsou poté vráceny zpět pacientovi do krve.

V nové studii vědci hledali, jak urychlit výcvik a produkci T-lymfocytů, které mohou pomoci nádor eliminovat. Klíčovým bodem byla správná volba druhu T-lymfocytů. Při onkologických onemocněních krve se v dnešní době používají T-lymfocyty, které umí přímo likvidovat nádorové buňky. V případě solidních nádorů je tato léčba však málo účinná nebo se nádor po vyléčení pacientům často vrátí zpátky. Právě proto vědci zvolili druh T-lymfocytů, který nádorové buňky neničí přímo, ale spíše celkově pomáhá nastartovat imunitní systém. Těmto T-lymfocytům se říká Th17, a ve studii se ukázalo, že proti nádorům umí zasáhnout již po čtyřech dnech kultivace v laboratoři. To ale není vše, Th17 lymfocyty jsou také schopné si nádor zapamatovat, proto je při jejich použití nižší riziko, že se nádor vrátí zpátky.

Celá studie zatím samozřejmě probíhala na myších a je zatím těžké odhadnout, jestli stejné principy budou fungovat u lidí. Nicméně se jedná o veliký pokrok, který zajisté posune dopředu výzkum imunoterapie.

Zdroj: Knochelmann, H. M. et al. IL6 Fuels Durable Memory for Th17 Cell–Mediated Responses to Tumors. Cancer Res. 80, 3920–3932 (2020).

Úvodní obrázek: Image by doodlartdotcom from Pixabay