Evropská agentura pro GNSS (GSA- Global Navigation Satelite System Agency) a Ariadna zahájily průzkum s cílem porozumět potřebám měst po COVID-19 při vývoji nových programů a strategií pro městskou mobilitu a zároveň zvýšit povědomí o tom, jak lze v takovém případě využít programy Galileo a Copernicus.

Ve snaze pomoci městům zvládnout následky pandemie COVID-19 se Evropská agentura pro globální družicové navigační systémy (GSA) rozhodla vytvořit síť měst, která mají za cíl vybudovat lepší, udržitelnější a účinnější dopravní systémy na podporu fáze zotavení se z pandemie COVID-19.

Cílem GSA je konkrétně pomoci městům využít synergií systémů GSA, jako Galileo, EGNOS a Copernicus, proto aby byla městská mobilita udržitelnější a zároveň také podpořit inovace a hospodářský růst.

S ohledem na to byl zahájen průzkum s cílem porozumět potřebám měst a vyvinout podpůrnou kampaň na zvyšování povědomí a podporu akcí v oblasti využitelnosti služeb GSA pro města. Projekt Horizon 2020 Ariadna poskytne specializovanou podporu s cílem usnadnit využívání prostoru pro udržitelná města a jeho začlenění do nových programů a strategií městské mobility.

O vesmírných službách se říká, že hrají klíčovou roli v modernizaci měst a městské dopravy a otevírají nové možnosti pro využití programů Galileo a Copernicus k podpoře trvale udržitelného rozvoje. Městské oblasti však lze považovat za prostředí s řadou překážky, které snížená přesnost využití programů Galileo a Copernicus. Například přesnost polohování.

Použitím funkcí systému Galileo se dle GSA údajně zlepšila přesnost a čas pro stanovení polohy. To v praxi znamená lepší určení polohy daného vozidla, což je klíčem k optimalizaci dopravy a pro plánování městské dopravní sítě.

Služby Copernicus mohou podporovat monitorování emisí ověřováním měření ze stávajících senzorů a extrapolací dat do oblastí, které nejsou jinak pokryty. Tím tak poskytují užitečné podklady pro podporu územního plánování a monitorování aktivit ve městě.

Projekt H2020 Ariadna se proto zavázal podporovat všechny subjekty podílející se na rozvoji s městské mobility. Tedy například subjekty zajišťující sdílenou mobilitu, správu City Hubů nebo platformy Mobility as a Service, o kterých jsme na CZECHSIGHT již psali.

Aby se tento proces usnadnil, GSA a Ariadna zahájily průzkum s cílem zjistit, která města by se chtěla do této iniciativy zapojit, posoudit jejich potřeby a především to, jak mohou služby a data EGNSS a Copernicus využít k dosažení jejich cílů.

Originální článek: https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/gsa-initiative-targets-post-covid-urban-sustainability-we-want-hear-cities

Zdroj obrázku, Marc-Olivier Jodoin, Unsplash