Nejnovější výzkum z vědců Johns Hopkins University prokázal, že průměrná inkubační doba viru COVID-19 je 5,1 dne. Díky tomuto objevu by se mohla zdát dvoutýdenní karanténa jako plýtvání časem a penězi.

Výzkum proběhl za účasti 181 nakažených v provincii Hubei v Číně. Byly zkoumány základní parametry jako je pravděpodobný čas nákazy a nástup základních symptomů. Na základě toho navrhl tým model inkubační doby.

Inkubační doba je standardně období mezi vystavení nákaze a projevem prvních symptomů. Během této doby je pacient běžně neinfekční. To zatím nemůžeme o novém koronaviru s jistotou potvrdit. Avšak již bylo zaznamenáno několik asymptomatických případů koronaviru. Přenos viru je standardně kapénkový, stejně jako jemu příbuzná virová onemocnění.

Podle studie publikované v Annals of Internal Medicine se symptomy projeví v 97,5 % případů do 11,5 dne. Z toho pouze 2,5 % nemocných vykazuje příznaky již po 2,2 dnech.

"Čtrnáct dní trvající karanténa je rozumným řešením. I přesto, že by u většiny pacientů stačila kratší doba," řekl epidemiolog Justin Lessler pro server ScienceAlert.

Podobné výzkumy jsou důležité pro plošná různá opatření, která mají zabránit šíření viru. Nicméně je potřeba provést větší studii na širším vzorku obyvatel abychom měli jednoznačnější závěry.

Zdroj: https://annals.org/aim/fullarticle/2762808/incubation-period-coronavirus-disease-2019-covid-19-from-publicly-reported
Foto: Macau Photo Agency, Unsplash