Cukrovka je jednou z nejrozšířenějších civilizačních nemocí. Předpokládá se, že do roku 2035 bude s diabetem diagnostikováno skoro 600 milionů lidí po celém světě. Největší nárůst vědci tuší u méně vyspělých zemí.

I přesto, že se dá nemoc poměrně dobře zaléčit, je pravděpodobné, že by se velké části nemocných nemuselo dostat potřebného insulinu. Problém se týká především jeho skladování.

Cukrovka (Diabetes mellitus)

Chronické onemocnění se projevuje poruchou metabolismu cukrů. Dělí se na dva hlavní typy.
Typ I. Imunitní systém ničí buňky slinivky břišní, které produkují insulin. Ten je pak třeba dodávat formou injekcí.
Typ II. Postupně se snižuje citlivost tkání k insulinu.
Jako léčivo se používá samotný insulin, který umožňuje glukóze z krve přestoupit do buněk těla. Ty jsou pak schopny ji využít ke tvorbě energie.

Výrobci insulinu doporučují skladovat vialky s léčivem při teplotě mezi 2 až 8°C. Kvůli tomu je zapotřebí neustálý přístup k chladničkám či chladícím boxům. Bohužel jsou na světě stále místa, která takové kritérium nesplňují. Pokud je vialka s insulinem otevřena, může být skladována při pokojové teplotě po dobu až šesti týdnů. Teplota by neměla přesáhnout 30°C. I to je vzhledem ke geografické poloze někdy nesplnitelné.

Výzkum publikovaný v časopise PLOS ONE se jeví, jako velice zajímavý. Proběhl ve spojení University of Geneva s Lékaři bez hranic. Výzkumný tým dosáhl velmi slibných výsledků, kdy dokázal zajistit stabilitu insulinu po dobu čtyř týdnů při 25-37°C. Díky tomu by se mohlo ulevit řadě diabetiků z méně vyspělých zemí.

Komerčně dostupný insulin vydrží víc, než je psáno

K výzkumu bylo použito několik komerčně prodávaných insulinů. Ty byly podrobeny řadě testů. Jedním z nich byla i HPLC (angl. high performance liquid chromatography), díky které zjistili, jak se insulin chová v teplotách fluktujících mezi 25-37°C a výsledky porovnali s teplotami doporučenými pro skladování.

Výsledky přinesly překvapivé informace. HPCL odhalila, že insulin může být v tropických teplotách skladován po dobu čtyř týdnů, aniž by se snížila jeho účinnost či změnila jeho struktura. Zdá se tedy, že doporučení prodejců jsou zbytečně konzervativní. Zároveň nebyl pozorován žádný rozdíl ve funkci insulinu skladovaného ve vialkách a kazetách.

"Po dlouhou dobu jsme nebyli schopni posílat pacienty s cukrovkou z nemocnice zpět domů, jelikož neměli jak skladovat potřebný insulin. Pro další zase bylo náročné dojíždět daleké vzdálenosti pro čerstvé dávky léku," řekla Phillippa Boulle z Lékařů bez hranic.

Výzkumný tým se v následujících měsících zaměří na další možnosti skladování insulinu. Výše zmíněná zjištění však nabízí poměrně slibné vyhlídky pro řadu pacientů. Problémem však stále zůstává cena insulinu, kvůli které se léčivo nedostává ani zdaleka všem, kteří ho potřebují.

Zdroj: Medecins Sans Frontiéres; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245372
Foto: Mykenzie Johnson, Unsplash


Více o cukrovce na Czechsight:

Dálkový ovladač s elektromagnetickým zářením. I tak lze regulovat cukrovku.
Vědcům se podařilo nasyntetizovat ultrarychlý insulin. Funguje až čtyřikrát rychleji.
Proti cukrovce mohou být použity i rostlinné viry. Přečtěte si, jak to dokáží.