Usiluje o zvýšení potravinové produkce na celém území afrického kontinentu. Nová mapa, která dokumentuje úrodnost africké půdy každých 30 metrů, shromažďuje informace a pomáhá zemědělci rozhodnout, které oblasti jsou pro konkrétní plodiny nejvhodnější. Rovněž podává informaci o konkrétní živině a jejím potřebném množství na dané lokalitě.

Díky mezinárodnímu týmu vědců, který mapu vyvinul, je Afrika prvním kontinentem, který mapuje úrodnost každého jednotlivého pole. Mapu vytvořila společnost iSDA, založená třemi výzkumnými ústavy - Rothamsted Research, World Agroforestry a International Institute of Tropical Agriculture. Hlavním cílem projektu je omezit pěstování plodin v nekvalitní půdě a snížit každoroční úmrtnost 1,1 milionu dětí způsobenou podvýživou.

Od tuniského pobřeží až k Mysu dobré naděje, který od něj dělí přes 8 tisíc kilometrů, mapuje iSDA přibližně 8,8 milionů kilometrů čtverečních. 30 metrové rozlišení monitoringu je oproti dříve dostupnému 250 metrovému výrazně podrobnější a přizpůsobuje se tak i menším zemědělcům. Pro každé pole na kontinentu přináší data jako kyselost půdy, nebo obsah živin. Tyto faktory jsou pro velké části Afriky často limitující. Potýkají se ze silnou kyselostí a nízkým obsahem organického uhlíku.

Zdroj: Food and Farming Technology

Testování půdy provádí iSDA pomocí infračervených spektrálních technik, které umožňují analyzovat stovky vzorků denně i na vzdálených pracovištích. O jednoduchém vyhledávání informací v mapě se můžete přesvědčit přímo na webových stránkách společnosti.

"Afrika bude mít nyní přístup k podobnějším informacím o stavu půdy, než mnoho evropských zemí, včetně Velké Británie," říká profesor Steve McGrath, který se na projektu podílí od samého začátku. Společnost iSDA nyní uzavírá partnerství s firmami, které spolupracují s drobnými africkými farmáři.

"Půda je pro život na Zemi zásadní. Naše znalosti o africké půdě však byly doposud neúplné a zastaralé. Aby bylo možné i nadále živit rychle rostoucí populaci udržitelným způsobem, je třeba generovat přesná a aktuální data," říká doktor Matt Miller, vedoucí pracovník iSDA.

Zdroj: Food and Farming Technology, zdroj titulní fotografie: Damian Patkowski, Unsplash.