V laboratoři na Severokarolínské univerzitě v Chapel Hill se pneumoložce Camille Ehre a jejímu týmu podařilo získat snímky koronavirem napadených buněk.

Buňky řasinkového epitelu, které pokrývají vnitřní stěny dýchacích cest, byly ve specializované laboratoři uměle infikovány koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19. Výchozí poměr virových částic k cílovým buňkám byl 3:1 (tj. 3 virové částice na jednu pokusnou buňku).

96 hodin po infekci byly buňky prozkoumány pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Získané fotografie byly zveřejněny 3. září ve vědeckém časopise The New England Journal of Medicine.

Snímky z elektronového mikroskopu zobrazují částice koronaviru na buňkách dýchacích cest. Zdroj: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm2023328

Na fotografiích jsou patrné malé hrudky s nerovným povrchem (na úvodní fotografii uměle zbarvené do růžova) — každá z těchto kuliček je virovou částicí.

“Jakmile je buňka napadena, virus ji využije k vytvoření ohromujícího množství dalších virů”, říká Camille Ehre ze Severokarolínské univerzity.

Řasinkové buňky svými výběžky pomáhají dýchací cesty zbavovat nečistot a patogenů. Jsou to právě tyto buňky, které koronavirus napadá. Po následném rozmnožení se viry mohou dostat hlouběji do plic, kde způsobují virový zápal plic, nebo naopak ven, do okolí nakaženého, kde mohou infikovat další jedince.

Tyto snímky buněk zasypaných koronaviry připomínají, jak důležité může být v boji proti COVIDu-19 nošení roušek — ať už se u člověka projevily symptomy tohoto onemocnění, či nikoliv a ať už bylo nošení roušek oficiálně nařízeno, či nikoliv.

Zdroj: https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid19-infection-lung-cell-images

Zdroj titulní fotografie: medica-tradefair.com, Ehre Lab, UNC School of Medicine

Originální publikace: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm2023328