Výrobu obřího magnetu měla na starosti firma Mitsubishi ve své továrně v japonské prefektuře Hyogo. Jedná se přitom o světový unikát, na jehož vývoji pracoval tým po dobu několika let. Magnet měří 17 na 9 metrů, váží 360 tun, dokáže vytvořit magnetické pole o magnetické indukci 11,8 tesla a uchovat 41 giga joulů energie. Jedná se také o jednu z největších součástek chystaného francouzského tokamaku ITER. K udržení plasmatu v jádře reaktoru bude přitom potřeba takových magnetů 18. Očekává se, že všechny by měly být do ITERu dodány do roku 2022.

Chystaný fúzní reaktor je projektem Evropské unie, USA, Ruska, Číny, Japonska, Jižní Korey a Indie. Jeho výstavba započala již v roce 2007 a první spuštění se očekává v roce 2025. Metoda jaderné fúze přitom stále přináší velké výzvy. Kromě extrémní finanční nákladnosti projektu (odhady mluví o více jak 10 miliardách eur) jde například o to, jak udržet rozžhavené plazma v reaktoru tak, aby došlo k výrobě většího množství energie, než kolik je potřeba na rozžhavení plazmatu a jeho udržení. Projekt ITER by nás měl posunout o krůček blíže k řešení této problematiky. Optimistické odhady pak mluví o využití technologie v praxi do roku 2050.

Tisková zpráva projektu zdůrazňuje, s jak velkou přesností musí být magnetické cívky vyráběny, aby nedocházelo k problému s magnetickým polem. Během celého procesu dochází k důkladným kontrolám rozměrů. Důležité je například i velice přesné svařování. Na součástce se přitom nechává přebytek materiálu, tak aby nepřesnosti vzniklé svářením mohly následně být opraveny v rámci výsledného obrábění. Tolerance v některých částech přitom činí pouze 0,2 mm. Po dokončení výroby musel magnet projít důkladnými elektrickými a mechanickými testy. Všechny technické požadavky byly splněny a součástka tak čeká na odeslání do Evropy.

zdroj: iter.org