Dokument Národního centra inženýrské politiky (National Engineering Policy Centre) nastínil, jak složité je pro provozovatele veřejné dopravy hledat technologická řešení pro kontrolu COVID-19 a doplnil jej o důkazy ohledně jejich účinnosti. Ty, jak se lze dočíst v dokumentu, jsou ale malé.

V současné době probíhá hlavní přenastavení fungování veřejné dopravy s ohledem na snížení rizika přenosu a infekce COVID-19, aby se maximalizovala bezpečnost cestujících a personálu. Jak uvádí dokument Národního centra inženýrské politiky, pro většinu provozovatelů jsou takové kroky náročné, a to především v momentě, kdy se počet přepravených cestujících ve veřejné dopravě začne blížit stavu před vypuknutím koronavirové epidemie. Tento dokument, který byl vypracován po konzultaci s aktéry dopravního průmyslu, nastínil, že ačkoli v současné době společnost disponuje širokým množstvím technologických inovací, důkazy ohledně jejich účinnosti jsou bohužel omezené.

Od počátku pandemie byly v dopravním systému zavedeny technická opatření, jako štíty na ochranu řidičů autobusů, automatické otevírání dveří a revidovaných protokolů o čištění. Vědecké důkazy však naznačují, že existuje riziko přenosu viru vzduchem, které však může být sníženo častým větráním čerstvého vzduchu.

Královská akademie inženýrství (Royal Academy of Engineering) a Ústav mechanických inženýrů (the Institution of Mechanical Engineers) tak započaly konzultace napříč obory s cílem získat přehled o aplikovaných praktikách a zlepšit tak postupy větrání a čištění napříč dopravci.

Mezi zkoumané techniky patří:

  • Čištění ultrafialovým vzduchem uvnitř ventilačního systému
  • Elektrostatické zpracování proudu vzduchu
  • Čištění vzduchu k odfiltrování bakterií a virů pomocí vysoce účinných filtrů částic HEPA
  • Antimikrobiální a antivirové povrchové povlaky

Autoři vysvětlili, že různé přístupy k ventilaci a povrchové dekontaminaci se odvíjejí od konkrétního typu vozidel. Zároveň si autoři všimli, že někteří poskytovatelé veřejné dopravy již společně pracují na vývoji a aplikaci rozdílných technologických řešení a sdílejí své poznatky.

Dokument dále zdůraznil, že provozovatelé také přizpůsobují své dopravní uzly a používají digitální technologie pro řízení toku cestujících. Mezi časté způsoby opatření s cílem zvýšit bezpečnost cestujících a zaměstnanců patří:

  • Úprava cirkulace vzduchu: vylepšená ventilace a povrchová dekontaminace na stanicích a poskytování hygienických přípravků pro podporu mytí rukou
  • Snížení kontaktu: eliminace dotykových zařízení, hlasem aktivované informační stanice a prodej jízdenek prostřednictvím telefonu
  • Udržování distancování: Mobilní a elektronické jízdenky, které fungují napříč dopravními režimy, mohou pomoci omezit vzniku front. Dále také rezervace sedadel, oddělené sezení a dočasné blokování sedadel.
  • Ochrana zaměstnanců: Zaměstnanci mohou být chráněni fyzickými bariérami, a proto je důležité používat vhodný OOP. Dále je důležité zvážit, jak ventilace a dekontaminace ovlivňují řidiče a zaměstnance před nasazením jakéhokoli technického řešení.
  • Monitorování: Vzdálené monitorování počtu cestujících. Dlouhodobější datové trendy mohou také umožnit plánování a navýšit spoje veřejné dopravy během očekávaných dopravních špiček.

Více o tom, jak COVID-19 proměnil dopravní chování neleznete v:

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/102989/paper-outlines-complexities-of-covid-19-control-on-public-transport/

Foto: Shawn Ang, Unsplash