Abychom se více dozvěděli o obyvatelích oceánských hlubin, musíme k jejich měkkým tělům přistupovat šetrně. Všechny rychlé pohyby způsobené člověkem by pro ně mohly být fatální. Harvardská robotika se rozhodla v tomto odvětví výzkumu učinit pokrok a zaznamenala úspěch.

Odebrat bezpečně vzorky z hlubokých oceánů je náročný úkol. Ačkoli zde žijící zvířata jsou vystavena tlakům a teplotám daleko za hranicemi, které by mohl jakýkoli suchozemský tvor zvládnout, jsou při manipulaci velmi snadno poškozena.

Dosavadní metody jejich studia často zahrnují jejich nasávání do malých nádob, které jsou udržovány pod tlakem.

Pro tento účel sestrojili vědci z Harvard Wyss Institute robota, který s podmořskými živočichy dovede pracovat výrazně šetrněji. Robot Pokeball je vybaven nudlovitými chapadly, které se zkoumaným tvorem interagují. Každé chapadlo je vyrobeno z elastického silikonu a obsahuje další drobná vlákna, která působením hydraulického tlaku trubici ohýbají potřebným směrem. Takto může robot podmořský materiál bezproblémově zachytávat, bez toho, aby jej poškodil.

Zdroj: Techcrunch

Prototyp vědci testovali na medúzách, které robot soustavně uchopoval. Jejich práce byla publikována v časopise Science Robotics.

Zdroj: Techcrunch