Brandon Policicchio, vedoucí zákaznického oddělení veřejné dopravy (společnost Greater Dayton RTA) v Greater Dayton (USA), podrobně popisuje, jak firma během pandemie zvládla pokles počtu cestujících a proč mobilní jízdenky jsou budoucností veřejné dopravy.

Společnost Greater Dayton RTA, podobně jako ostatní provozovatelé veřejné dopravy v USA, zaznamenala dramatický pokles počtu cestujících v důsledku pandemie COVID-19. “K dnešnímu dni byl náš největší jednodenní pokles počtu cestujících přes 50 %. Vzhledem k tomu, že v červnu došlo ve státě Ohio k masivnímu rozvolňování opatření, úroveň cestujících pomalu roste a nyní jsme na 30 % poklesu počtu přepravených,” dodává Brandon Policichio.

Z provozního hlediska se společnost zaměřila na zajištění dostatečných bezpečnostních opatření k ochraně zdraví našich zaměstnanců a zákazníků. To zahrnuje například častější čištění ve vozidlech, ale i dalších zařízeních s veřejnou dopravou spojených.

Po celou dobu pandemie dále provozovatel veřejné dopravy na doporučení federální, státní a místní zdravotnické instituce vyzýval zaměstnance a zákazníky, aby nosili roušky, dodržovali dostatečné rozestupy a využívali dezinfekční prostředky na mytí rukou.

Jde tedy o jeden ze standartních postupů jak operátoři veřejné dopravy reagovali na nové podmínky spojené s COVID-19. O tom jsme na CZECHSIGHT psali například v článku:

Jako největší poskytovatel služby veřejné dopravy v regionu společnost Greater Dayton RTA během pandemie pokračovala v poskytování kompletních služeb. Právě služba veřejné dopravy je zásadní pro ty, kteří podnikají základní cesty za prací, zdravotní péčí a na místa, jako je obchod s potravinami, banka nebo lékárna. Takový krok tedy zásadně neomezil každodenní participaci v běžném občanském životě. A to i pře to, že docházelo k omezení přepravní kapacity na palubě jednotlivých spoji kvůli snížení rizika přenosu COVID-19.

Důležitý je fakt, že společnost před pandemií zahájila proces digitalizace platebního systému s názvem Tapp Pay, který je součástí vývoje platformy MaaS (Mobilita jako služba). Jak dokládá Brandon Policicchio, pandemie však urychlila první fázi digitalizace platebního systému. Důvodem takového zrychlení jsou právě snížená bezpečnostní rizika, která jsou s novým platebním systémem spojená. Tapp Pay byl spuštěn od 1. června a od poloviny července si více než 2 000 zákazníků zakoupilo více než 6 000 lístků. I přes to, že se jedná pouze o část z celkově obsloužených zákazníků, kteří veřejnou dopravu využijí každý den (15 000), společnost stále eviduje rostoucí popularitu a s tím i využití nového platebního systému.

Takový trend je tak pozitivní pro budoucí plány spojené s digitalizací veřejné dopravy. V další fázi totiž společnost plánuje instalovat nové čtečky čipových, ale i debetních a kreditních karet a samoobslužných automatů. Významným zlepšením a benefitem pro uživatele bude i plánovaná integrace jízdného veřejné dopravy spolu s dalšími službami určené pro městskou dopravu, jako systém sdílených kol apod.

Takové dílčí vylepšení pomohou společnosti nejen k zavedení bezhotovostního platebního systému, a především spuštění jedné platformy, přes kterou si uživatelé budou moci zakoupit jízdné na veškeré nabízené druhy dopravy – tedy platformy MaaS.

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/106641/fares-in-the-time-of-covid-19-finding-the-ticket-to-recovery/

Foto: MORAN, Unsplash