Pokud budete tvrdit, že koupě elektromobilu je ta správná cesta, jak bojovat s klimatickými změnami a být více eco-friendly, můžete se poměrně rychle dostat do ostřejší výměny názorů.

Od odpůrců elektromobilů nejspíše uslyšíte argumenty, že jejich používáním se pouze přesouvá spalování fosilních paliv z motorů do elektráren. To je jistě alespoň z části pravda. Je tu ovšem několik proměnných, které je potřeba mít na paměti.

Začněme se samotnými automobily: ve Spojených státech ujede průměrné benzínové auto za jeden litr benzinu zhruba 9 km. V dobrých případech zvládnou některá auta 20 km za jeden litr a v těch horších naopak jenom 4 km za litr. Do toho se musí brát v úvahu výroba, která rozhodně také není zanedbatelná na emise skleníkových plynů.

Nejzásadnějším faktorem této otázky je, jak "čistá" elektřina se vyrobí v místě, kde se nacházíte. Podíváme-li se opět do Spojených států, tak na výrobu elektřiny se nejvíce využívá uhlí, zemní plyn a jaderné štěpení. Dále se na produkci v malém množství podílí větrné elektrárny, vodní, solární a ještě pár dalších způsobů (geotermální, spalující biomasu). Tato čísla jsou ale různá stát od státu a závislá na přírodních zdrojích a podmínkách té určité zeměpisné šířky a délky.

Pro příklad uvedeme Aljašku, která disponuje obrovskou zásobou zemního plynu a vodních toků, na kterých jsou postaveny hydroelektrárny. Můžeme tedy říct, že elektrárny na Aljašce produkují při výrobě elektrické energie relativně málo odpadu a má tedy poměrně "čistou" elektřinu. To znamená, že elektromobil, který by spotřebovával pouze "Aljašskou" elektřinu, vyprodukuje zhruba stejně emisí jako benzínový motor, který by byl schopný ujet okolo 50 km za jeden litr. To jsou pětkrát lepší čísla, než u průměrného benzinového automobilu v USA. Takový elektromobil by byl asi dvakrát šetrnější k přírodě, než čeho dosahují ty nejlepší hybridní automobily. Podobně "čistou" elektřinu má například Etiopie nebo Paraguay, kde je naprostá majorita vodních elektráren.

Abychom demonstrovali i druhý extrém, tak zmíníme Colorado, které disponuje jednou z "nejšpinavějších" elektřin v USA. Více než polovina produkce je z uhelných elektráren, které produkují více emisí, než všechny ostatní zdroje. Pokud tedy jezdí elektromobil na "Coloradskou" elektřinu, tak není ani zdaleka tak šetrný k životnímu prostředí, jako elektromobil užívající "čistší" elektřinu. Přesto i tento elektromobil by měl dosáhnout lepších čísel, než průměrné americké auto.

Velkým problémem ovšem zůstává to, že v současné době je nedostatek této "čisté" elektrické energie. Státy jako je například Německo nejsou vzhledem ke své populaci a přírodním podmínkám schopné pokrýt své energetické nároky elektřinou ze šetrných zdrojů. Dalším neopomenutelným faktem je to, že výroba akumulátorů zatím zatěžuje zemi.

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že svět buď není připraven na elektromobilitu nebo elektromobilita samotná není finálním řešením, je jasně, že elektrárna bude vždy efektivnější ve výrobě energie než rodinné auto. Zároveň je zde šance na využití alternativních zdrojů energie, které planetu zatěžují daleko méně. Dle nejnovějších odhadů s přihlédnutím k recyklaci baterií, může být elektromobil až 5 x šetrnější k životnímu prostředí. Nejedná se však o konečné řešení, nýbrž o variantu "menšího zla".

Líbil se vám článek? Odměňte nás sledováním naší stránky na Facebooku. Každá práce něco stojí a bez vaší podpory se neobejdeme. Děkujeme

Zdroje:
FuelEconomy
GreenTechMedia
BureauOfTransportationStatistics