Správný geologický útvar musí mít jasně stanovený začátek a konec. V průběhu minulého století byly nalezeny začátky a konce téměř všech geologických období až na juru a křídu, u kterých se v dnešní době dolaďuje jejich hranice.

Jura je známá především z populárních filmů točících se kolem Jurského parku. Zajímavostí je, že pouze menší část dinosaurů objevujících se v těchto filmech skutečně v juře žila. Křídové horniny zase tvoří například známá pískovcová města nebo podloží téměř celé Polabské nížiny.

Mezinárodní stratigrafická komise vybrala v posledních letech deset potencionálních lokalit, kde se dá tzv. J/K hranice celosvětově stanovit. Stojí za povšimnutí, že se jedna z nich nachází i na území Česka. Jedná se o lom Kurovice ve Zlínském kraji. S pokračujícím výzkumem se počet vhodných lokalit postupně redukuje, někdy i rozšiřuje.

Lom Kurovice (zdroj: turistika.cz)

Většinou však mají jednotlivá místa více či méně různých nedostatků, ať už nepřítomnost určitých fosilií či celkově špatné zachování hornin.

V mnoha institucích, včetně českých, probíhá již několik desítek let intenzivní výzkum lokalit, ze kterých by měla být v příštích letech stanovena hranice konce jury a začátku křídy. Jako nejvhodnější se jeví dramatický nástup planktonické mikro fosilie Calpionella alpina v paleontologickém záznamu. Tato kalpionela má velice široký výskyt a je tedy pro stanovení stratotypu více než vhodná.

Co jsou vlastně kalpionely nikdo s jistotou neví… Nejčastěji jsou diskutovány jako vajíčka některých mikroskopických bezobratlých živočichů, dnes nesprávně označovaných jako prvoci.

Zdroj úvodního obrázku: Kai Gradert