"Ketamin je zajímavou látkou jak pro léčbu deprese, tak pro její zkoumání. Narozdíl od jiných antidepresiv nezpůsobuje zvýšenou expresi monoaminů, jako je serotonin a poskytuje nám tak nový vhled do dalších mechanismů vedoucích k depresi," říká Rachel Sumner, postoktorandka na University of Auckland.

Hlavním způsobem jak ketamin ovlivňuje depresi, je zvýšení neuroplasticity. Jedná se o schopnost mozku vytvořit nová spojení mezi nervovými buňkami. Tím podporuje i učení a paměť. Výzkumy provedené na hlodavcích ukázali, že ketamin zvyšuje neuroplasticitu již během 24 hodin. Hlavní výzvou tak zůstalo převést výzkum z hlodavčích modelů na lidské.

Nové publikovaná studie popisuje výzkum provedený na 30 zúčastněných pacientech se silnou depresivní poruchou, na které nezabírala léčba nejméně dvěma druhy standardních antidepresiv. Po použití ketaminu 7 z 10 pacientů zaznamenalo více než 50% snížení symptomů deprese již po jednom dni po užití látky.

Následně se autoři studie zaměřili na mechanismus, kterým ketamin působí. Použili k tomu metody EEG, která měří mozkovou aktivitu. Během měření pacient poslouchá sekvence tónů, které jsou doplněny neočekávaným zvukem. Mozek díky tomu vytvoří specifickou aktivitu, kterou přístroj zaznamená.

Křivka měření se po léčbě ketaminem signifikantně zvyšuje a odkazuje tak na zvýšení senzitivity mozku pro předpověď chyby. Lidský mozek se snaží vypořádat s každodenním komplikovaným životem tak, že vytváří podrobné predikce budoucích situací. Díky tomu si zlehčuje práci, jelikož pokud je něco stálé a neměnné, nemusí nad tím přemýšlet. Pokud se však stanou tyto modely zcela neměnné, nepůsobí na psychiku dobře a mohou způsobit depresi. Proto se stává, že pro blízké osoby depresivního člověka je snadné vidět chyby v jeho úsudcích, avšak jemu se zdá nemožné svět vidět stejně jako oni.

Podle publikované studie ketamin působí na mechanismy predikce a dokáže je zpřesnit. "Již po třech hodinách od aplikace ketaminu jsme u pacientů zaznamenali větší citlivost pro rozeznání chyb v jejich predikci příchozí senzorické informace," řekla Sumnerová pro magazín PsyPost.

Účastníci studie rovněž prošli testem měřícím tzv. long-term potentiation (LPT). Jedná se o schopnost neuronů zvyšovat účinnost komunikace s ostatními neurony. Analýza dat následně potvrdila, že efekty ketaminu jako antidepresiva jsou spojeny se zvyšováním LPT.

Na zjištěných informacích by výzkumný tým chtěl postavit svůj další výzkum. Účinnost a nezávadnost ketaminu jako antidepresiva musí potvrdit další kontrolní studie.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X20302340
Foto: Joshua Earle, Unsplash