Ketonová dieta (Keto dieta) je velmi populární forma úpravy jídelníčku v dnešní uspěchané době. Nabízí rychlé výsledky, za poměrně málo práce a její cena nemusí být nikterak závratná. Řada specialistů o ní pochybuje a nepovažuje ji za zdraví bezpečnou. Recentní výzkum vědců z Yale University předpokládá, že ketonová dieta funguje nejlépe (a nejbezpečněji) v malých intervalech.

Výzkum proběhl na myším modelu a ukazuje, že ketonová forma stravování, při které se 99% kalorií získává z tuků a jen 1% z cukrů je zdraví neškodná asi týden. Poté se projevují její negativní efekty. Studie vyšla v Nature Metabolism a popisuje pozitivní i negativní vliv diety na gamma-delta T-buňky, které mohou snižovat zánětlivost a riziko diabetu.

Při keto dietě tělo spaluje tuky, díky tomu, že se redukuje hladiny glukózy. Organismus se tak chová, jako kdyby hladověl. Alternativním zdrojem energie se pak stávají ketony. Při jejich spalování dochází k expanzi gamma-delta T-buněk. Právě tento proces mlže snižovat riziko cukrovky, což se projevilo u myších po týdenní adaptaci na ketonovou dietu.

Avšak opačný efekt nastal po delší době konzumace velkého množství tuků a nízkého množství cukrů. Gamma-delta T-buňky se ztrácí v tukové tkání, jelikož myši takové množství, které přijímají nejsou schopny dále spalovat.

Výzkumy jako je tento, by pomohly k vytvoření klinického testování keto diety přímo na lidech, vzhledem k tomu, že je stále plno nezodpovězených otázek o její prospěšnosti/škodlivosti, jak uvedl serve ScienceDaily. Stále nevíme, jak přesně může ovlivnit metabolismus a hlavně jaký dopad má dieta na imunitní systém člověka.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s42255-019-0160-6
Foto: Belinda Fewings, Unsplash