Konference COP 25 ve Španělsku přinesla zásadní závěry v otázce dekarbonizace planety. Rostoucí hladinu uhlíkových emisí musíme snížit o 55 % v příštích deseti letech. Jinak je pravděpodobné, že budeme čelit opravdové krizi, jak uvedl server Cleantechnica.

Profesor enviromentálního inženýrství Marka Jacobsona ze Stanfordu tvrdí, že řešení stojí v kompletním přechodu na energetické obnovitelné zdroje. "Základním kamenem celého problému je, že nikdo nemá tušení, co přesně bychom měli dělat a jen pár jedinců se snaží o skutečnou změnu. "Green New Deal" tak zůstává pouze abstraktním konceptem, postrádajícím detaily o dopadech skutečné změny. Jde o pouhý návod", řekl Jacobson.

Přechod na obnovitelné zdroje energie bude drahý a bude stát kolem 76 trilionů dolarů. Kompletní tranzice bychom mohli dosáhnout do roku 2050. Pokud by se tak stalo, celosvětová spotřeba energie klesne o 57 % a to s sebou nese i snížení nákladů. Ročně by se ušetřilo 11,1 trilionu dolarů. Přidejme k tomu i ostatní sociálně-zdravotní aspekty jako např. snížení počtu nemocných znečištěním či možnosti skladování obnovitelné energie a dostaneme k těmto ročním úsporám další zajímavý narůst. Tým Marka Jacobsona hovoří o 800 trilionech dolarů během deseti let. Původní investice do celého přechodu se tak může navrátit velice rychle. Kdybychom skepticky ponížili tento zik o polovinu, stále se jedná o 500% zisk.

obrázek: Mark Jacobson

Při přechodu na obnovitelné zdroje energie dojde navíc ke vzniku 24,5 milionů nových pracovních míst. Kam se ztratí ta současná z neobnovitelných elektráren? Nikam. Tato ztráta je již započítána v propočtech výzkumného týmu.

Jacobson se soustředí pouze na vodu, vítr a sluneční záření jako potenciální zdroje. Vynechává jadernou energii a energii biopaliv. Stavba jaderných reaktorů je zdlouhavá a ekonomicky náročnější. Navíc stále existuje riziko jeho zhroucení. Biopaliva stejně jako fosilní paliva silně znečišťují ovzduší.

Celá zpráva obsahuje detailní popis, jak by mohla situace v roce 2050 vypadat. Studie Impacts of Green New Deal Energy Plans on Grid Stability, Costs, Jobs, Health, and Climate in 143 Countries, One Earth (2019) je dostupná online na serveru One Earth.