V posledních 40 letech můžeme pozorovat úbytek ve velikosti ptáků. Studie vědců z Field Museum v Chicagu pozorovala rozdíly mezi 52 různými druhy ptáků a jejich předky žijícími v 70. letech. Za tuto dobu se dlouhé kosti ptáků zmenšily o 2,4 %.

S menším tělem dochází i k úbytku energie, kterou ptáci potřebují na dlouhé migrační lety. To však kompenzují nárůstem rozpětí křídel v průměru o 1,3 %. Během studia vědci začali srovnávat jednotlivé roky i podle období. Poměrně jednoduchou hypotézou došli k zajímavým závěrům.

"Výsledky studie jasně ukazují, jak důležité dlouhodobé výzkumy jsou", říká Dave Willard z Field Museum v Chicagu, který pozorování začal již v roce 1978, kdy sbíral jedince usmrcené nárazy do zdi. Postupným sběrem si jeho tým začal všímat ubývající velikostí.

Foto: ScienceFocus

Velikost ptáků je úzce spojená s teplotou jejich prostředí. V nižších teplotách jsou stejné druhy větší, a to kvůli tomu, že větší tělo je dokáže snáze udržet v teple. Proto se vědci domnívají, že zvyšující se teplota v Chicagu může hrát roli ve zmenšování populace ptáků. Vzhledem k tomu, že jsou ptáci poměrně snadným subjektem pro měření, bylo by zajímavé podobný výzkum udělat i v dalších velkých městech.