Léčba rakoviny byla dlouho omezená na varianty jako chemoterapie a radiační terapie, v posledních letech se však objevují i nové účinnější metody. Tým vědců z University od Konstanz skloubil dvě experimentální metody – vakcínu a imunoterapii – zvýšil tak šanci na úspěch léčby na myším modelu. Studie byla publikována v časopise Nature Communications.

Nejprve začal tým pracovat na vakcíně proti rakovině, ta se skládá z mikrometrových částic obsahujících nádorový protein a molekuly zvané riboxxim. Stejně jako u každé vakcíny, i u této se přepokládá, že naučí imunitní systém bojovat proti rakovině. Riboxxim totiž aktivuje T buňky, hlavní složku imunitního systému, a nádorový protein jim řekne, na co mají zaútočit.

Ukázalo se, že i velmi malé dávky vakcíny vedly u myší k silné protinádorové odpovědi, jejíž známky byly patrné ještě osm týdnů po očkování, nádory se však začaly vracet po 30 dnech. Tento efekt je způsoben přirozeným chováním organismu, který tlumí odpověď imunitního systému, aby předešel poškození zdravých buněk.

Německý tým se proto rozhodl vakcínu zkombinovat s jiným druhem léčby – inhibicí imunitního kontrolního bodu. Jak už je patrno z názvu, tyto léky snižují tlumivý účinek na imunitní systém, který tak může pokračovat v boji s rakovinou. Samotná léčba vakcínou má u lidí úspěšnost pouze kolem 20 procent, bylo však zjištěno, že kombinací inhibice imunitního kontrolního bodu a vakcíny dochází ke zvýšení úspěšnosti léčby.

„Hlavním nedostatkem vakcín proti rakovině je dostupnost imunitních stimulantů, které lze použít u lidí,“ říká Marcus Groettrup, vedoucí studie. „V kombinaci s blokádou imunitního kontrolního bodu vede naše klinicky použitelná vakcína ke zvýšení podílu myší, které lze vyléčit ze stávajících nádorů, až na 75 procent.“

Nová metoda je slibná pro řadu typů rakoviny, včetně rakoviny prostaty, rakoviny prsu a melanomu. Podle týmu se nyní nachází v testovací fázi 1 u lidí.

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s41467-021-23244-3

Zdroj: NewAtlas

Obrázek: National Cancer Institute via Unsplash