Škodlivost alkoholu v těhotenství je všeoběcně známý fakt. Čím dříve matka alkohol pozře, tím pravděpodobněji může být plod poškozen. V říjnu tohoto roku byl  v časopise The Physiological Society zveřejněn zajímavý výzkum na dané téma. Tým doktorky Nguyen pozoroval vliv prenatální konzumace alkoholu na homeostázu glukózy a došli k překvapivým výsledkům.

V dnešní době jsou neplánovaná těhotenství častý jev. Díky tomu, je vystavení plodu konzumaci alkoholu poměrně časté. Právě v těchto raných fázích těhotenství je plod nejzranitelnější.

Studie doktorky Nguyen se zabývá vystavení plodu potkana akutní středně vysoké dávce (1g/kg váhy matky) alkoholu a jejího vlivu na metabolismus glukózy a lipidů. Dávka byla podávána mezi 13. a 14. dnem březosti. Toto období je významné pro vývoj jater a ledvin.

Většina výzkumů pracuje s chronickou konzumací alkoholu. Ta ale není ani zdaleka tak častá, jako akutní (jednorázová) dávka, a proto mohou data posloužit pouze pro matky-alkoholičky. Konzumace alkoholu v prvním trimestru těhotenství (ekvivalent 13. a 14. dne u potkana) je riziková především proto, že matka nemusí vědět, že je těhotná.

Vliv na metabolismus glukózy byl zatím zkoumán jen v jedné studii na vzorku sedmi dětí s fetálním alkoholovým syndromem. Zde bylo pozorováno snížení jejího metabolismu a insulinová rezistence.

Výsledky týmu doktorky Nguyen jsou podobné. Oproti kontrolám vykazovala skupina potkanů vystavených alkoholu rezistenci k inzulinu v šesti měsících věku. Zajímavá, avšak nikoli překvapivá, je orientace problému výhradně na samce. Jak bylo ukázáno v několika studiích, jsou samci náchylnější na prenátální konzumaci alkoholu než samice.

Výzkum ukazuje, že žádná dávka alkoholu během těhotenství není stoprocentně bezpečná. Navíc se jedná o jednu z prvních studií, která se zabývá akutní konzumací alkoholu a cílí tak na většinu matek, které si příležitostně dají skleničku a nemusí přitom vědět, že jsou těhotné.