Neopouštět domov, pokud to není zcela nezbytné. Používat na veřejnosti alespoň improvizovaně vyrobené ochranné roušky. To jsou některé z posledních pokynů vydaných českou vládou. Zatímco se sociální sítě plní nespokojenými komentáři o tom, jak si z celé situace někteří politici dělají svoji vlastní kampaň, začíná si snad více a více lidí uvědomovat, že se jedná o nezbytné zlo, které by měl každý podstoupit.

Je přitom možné, že nakonec se stejně většina z nás nakazí. Některé předpovědi mluví o 70 % populace. Jiné odhadují, že při 60 % nakažených začne docházet ke vzniku tzv. kolektivní imunity a postupnému vymizení nákazy. Důležité je ale uvědomit si, že záleží na tom, kdy se lidé nakazí. Podívejte se na první animaci z dílny Washington Post, která znázorňuje průběh šíření nemoci, pokud nedochází k omezení osobních kontaktů. Hnědá barva znázorňuje nemocné, modrá zdravé a fialová uzdravené obyvatele. Počítá se s tím, že lidé jsou po uzdravení nadále imunní.

Relativně rychlé šíření, které vede k vysokému nárůstu nemocných během krátkého času, představuje problém. Může totiž vést k zahlcení zdravotního systému, nedostatku nemocniční kapacity a tudíž k neposkytnutí nezbytné pomoci lidem s kritickým průběhem. Ve výsledku tak může znamenat tisíce zbytečně ztracených životů. Se zpomalením nákazy získává zdravotní systém čas na potřebná opatření, ale třeba také na lepší porozumění viru a vývoj léku. Podívejte se na druhou animaci, které zachycuje šíření v situaci, kdy dojde k značnému omezení sociálních kontaktů. Vidíme, že za celou dobu animace nedojde k takovému počtu lidí nemocných v jeden okamžik.

Tyto dvě jednoduché animace by měly každému naznačit, že přijímaná opatření nejsou jen přehnaným omezováním lidských svobod.

Zdroj: autorský text Czechsight

Animace: Washington Post

Úvodní obrázek: Unsplash