Elektronické cigarety a jim přibúzná zařízení jsou stále poměrně velkou neznámou co se týče zdravotních rizik. Poslední studie ukazují, že dokáží produkovat nebezpečné toxiny, které dočasně snižují krevní tok a poškozují cévy.

Narozdíl od klasických cigaret toho v případě e-cigaret a jejich dopadu na lidské zdraví moc nevíme. V poslední době vychází na světlo čím dál více nových poznatků. Nedávno publikovaný článek zmiňuje až 100 případů hospitalizovaných osob s vážnými dýchacími problémy v důsledku častého kouření.

Na základě toho začala vznikat studie pozorující dopady na ostatní orgánové soustavy. Pozornost je zaměřena hlavně na kardiovaskulární systém a cirkulaci krve.

Výzkum byl prováděn na 31 zdravých jedincích, kteří nikdy předtím nekouřili. Každému z nich bylo na určitou dobu pevně obvázáno stehno, tak, aby došlo k výrazně menšímu průtoku krve do dolní části dolní končetiny. Po odstranění obvazu poté dojde ke zvýšenému průtoku krve díky nedostatku živin a kyslíku v končetině.

Stejný pokus byl zopakován poté, co byli dobrovolníci vystaveni e-cigaretovému kouři. Ukázalo se, že se již po první aplikaci signifikantně snižuje dilatace cév a to až o 34%. Úroveň kyslíku byla snížena o 20% a akcelerace krve do odkrvené části končetiny se snížila o 25%.

Tyto dočasné změny jsou přičítány látkám obsaženým v e-cigaretách. Jelikož jde o trh s nepřeberným množstvím příchutí a variant, je náročné obsáhnout všechny nebezpečné látky. Výzkumnící se zaměřili hlavně na glykol a glycerol, které jsou hlavní složkou e-cigaret. U obou víme, že pokud je zahřejme na vysokou teplot, mění své konformace na jiné toxické látky.

Veškeré ze získaných výsledků byly dočasné. Každému z účastníků se měřené hladiny vrátily na normální hodnoty do jedné hodiny od aplikace. To ovšem nesnižuje jejich vážnost. Dočasné poškození krevního toku a cév může vést k trvalému poškození kardiovaskulární soustavy. I proto je potřeba dalšího dlouhodobého výzkumu.

Zdroj: Livescience